Stávce mají předcházet jednání
Letošní stávky lékařů vidí předsedkyně okresního sdružení lékařů České lékařské komory v Děčíně Alena Sellnerová jako nesystémovou. „Dohoda mezi lékaři a pojišťovnami je otázka mnoha jednání a je přece jasné, že nelze během tohoto roku očekávat výrazné změny,“ sdělila Sellnerová. Dodala, že lékaři mohli vznést připomínky již při podepisování smluv s pojišťovnami, a tak se stávce dalo předejít.
Lékaři na Děčínsku se nepřipojili ani k první stávce, která proběhla v únoru tohoto roku. „I kdyby ale ke stávce lékařů v Děčíně někdy přece jen došlo, pacienti se nemusejí ničeho obávat. Na obou březích Labe pro ně bude zajištěna adekvátní péče,“ dodala předsedkyně.

Nestávkují, ale mlčí
Oslovení lékaři z Děčínska, i když se sami stávek zatím neúčastní, nebyli k této problematice příliš sdílní. „Nezlobte se, ale na tohle téma s vámi nebudu hovořit,“ zněla v telefonu jejich nejčastější odpověď. Výjimkou byl jen děčínský praktický lékař Tomáš Milič. „Přestože s některými důvody stávkujících kolegů souhlasím, do stávky jsem nešel hlavně kvůli svým pacietům. Týden jsem měl dovolenou a tak si nedovedu představit, že bych byť na jeden den zavřel ordinaci,“ vysvětlil.