Balená pitná voda nemá lepší kvalitu než běžná voda tekoucí z vodovodního kohoutku. Oba druhy vody jsou zcela srovnatelné. Zcela originální a nezaměnitelné jsou pouze minerální vody s typickým vyšším obsahem některých minerálů. Ani domácí úpravny a filtry napojené na vodovody nejsou ničím jiným než vyhazováním peněz. Neboť pitná voda dodávaná na severu Čech od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK), je kvalitní.

Ústecký krajský hygienik Josef Trmal uvedl, že občané v Ústeckém kraji mají kvalitu vody dobrou, i v samotném Ústí. „Nejsou ke kvalitě vody potřeba provádět nějaké další úkony,“ zdůraznil Trmal.

Voda, kterou dodávají vodohospodáři na severu Čech do domácností otočením kohoutku, je pod neustálou kontrolou. Proto balená voda není na hygienicky vyšší úrovni. Také prodejci nabízející domácí úpravny a filtry doporučují kontroly pitné vody různými firmami bez potřebné akreditace nejsou nutné.

Kontrola vody dodávané do domácností od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) začíná již na zdroji vody a kontroluje se celý proces úpravy i voda upravená. Na největších úpravnách provozovaných se voda kontroluje denně. Voda je hlídána i po celé její cestě.

„Zaznamenali jsme případy, kdy po nainstalování drahé úpravny u spotřebitele se kvalita vody u něj doma zhoršila. Úpravna vody by tedy nebyla pro domácnost či rodinný domek nejlepším dárkem k Vánocům,“ uvedla Iveta Kardianová ze SčVK.

Dodala, že má SčVK stanovena odběrová místa, na kterých je kontrolována kvalita vody. Přitom jenom 25% z těchto odběrových míst je pevně stanovených a 75% se každým rokem mění. „Na severu Čech je velmi rozvětvená síť vodovodních tras. Proto při stanovení odběrových míst využíváme zákaznického informačního systému, který pomáhá při vytipování oblastí, kde jsou prováděny kontroly, dodává Kardiánová a dodala, že se nejedná o maličkost, protože voda z kohoutku musí splňovat v každém okamžiku všechny hygienické limity předepsané legislativou. Kromě pravidelných odběrů a kontrol v laboratořích jsou na nejdůležitějších dopravních místech vody umístěna kontinuální měřidla chloru nebo zákalu s přenosem dat na dispečink. Tato měřidla upozorňují na případné problémy při distribuci vody. Kontrolu kvality vody zajišťuje SčVK v akreditovaných laboratořích.