Neuvěřitelné tři tisíce lidí prošlo za deset let děčínskou pobočkou probační a mediační služby. Ta slaví letos deset let své existence.

„V posledních letech nám každý rok přibude více než čtyři sta nových klientů. Za deset let naší práce to bylo tři tisíce lidí,“ říká pověřený vedoucí děčínské pobočky Lukáš Herich. Spolu se svými kolegy se stará nejen o lidi propuštěné z výkonu trestu. Připravují i podklady pro rozhodování soudů nebo mají na starosti problémové mladistvé. V posledních letech na probační službu padly vzhledem ke změně legislativy další povinnosti.

„Nejzásadnější změnou bylo zavedení povinného předjednání nařízení obecně prospěšných prací. S výkonem takového trestu musí totiž trestaný být obeznámen. Takových případů máme více než sto za jeden rok,“ pokračuje Lukáš Herich. Při předjednání se zjišťuje například zdravotní stav souzeného.

Ne každý totiž může obecně prospěšné práce vykonávat. Obzvláště problematické je to například u bezdomovců. V jejich případě se takové tresty podle zkušeností odborníků velmi často minou účinkem. Navíc musí stát zaplatit nemalé peníze na poštovném za dopisy, které si nikdo nevyzvedne.

Velkým problémem je podle probačních pracovníků to, že si lidé velmi často pletou obecně prospěšné práce a veřejně prospěšné práce.

„Obecně prospěšné práce je trest nařízený soudem a za každou nevykonanou hodinu musí odsouzený na jeden den do vězení. Kdežto veřejně prospěšné práce je forma podpory tvorby nových pracovních míst ze strany státu,“ vysvětluje rozdíl pověřený vedoucí děčínské probačky. V průměru dostane odsouzený k obecně prospěšných pracím přibližně dvě stě hodin. To znamená jen v rámci děčínského okresu úsporu převyšující patnáct milionů. Za den v kriminále totiž zaplatí stát přibližně tisíc korun za jednoho vězně.

Obecně prospěšné práce jsou jen jedním z mnoha alternativních trestů, které mohou české soudy udělit. Probační a mediační služba se tak stará například také o domácí vězně.

Možnost udělit trest domácího vězení získaly české soudy po zásadní reformě trestního zákonu před rokem a půl. Za tu dobu prošlo děčínskou pobočkou deset stíhaných, u kterých se zvažovalo nařízení tohoto alternativního trestu.

„Za dobu existence tohoto alternativního trestu jsme měli v evidenci čtyři domácí vězně. Z toho již dva svůj trest skončili. Další dva odsouzení dokončí své tresty v závěru letošního roku,“ vysvětluje Herich.

Domácí vězení se uděluje za přečiny, tedy tresty do pěti let. Často se domácí vězení využívá při neplacení výživného nebo maření výkonu úředního rozhodnutí. Tedy třeba za řízení auta v době, kdy byl pachateli odebrán řidičský průkaz.