Poslední jednání děčínského zastupitelstva mělo na programu překvapivě zařazeno jeden nový bod programu. Jiří Šťastný, druhý náměstek primátora vystoupil před zastupiteli, aby oznámil, že písemně rezignoval na svou funkci zastupitele. Svoje rozhodnutí zdůvodnil tím, že jako člen rady města ztratil možnost s odstupem komunikovat s ekonomickým odborem děčínského magistrátu.

„Ve Zpravodaji jsem se také dočetl, že se za mne dva mí voliči stydí. Nehodlám jim působit trauma. Nechci také dále pobírat odměny spojené s mou funkcí,“ řekl Šťastný. Zastupitelé vzali dvaceti jedním hlasem jeho rezignaci na vědomí.

Koncem ledna opustil post radního Milan Franc. Toho zastupitelé odvolali. Stalo se tak v tajném hlasování na základě návrhu, který za Klub zastupitelů ODS přednesl primátor Vladislav Raška. Ze čtyřiadvaceti přítomných pro odvolání hlasovalo třináct zastupitelů, šest jich bylo proti a pět hlasovacích lístků bylo neplatných. Ještě před samotným hlasováním požadoval po děčínském primátorovi vysvětlení důvodů k odvolání zastupitel za ČSSD Jaroslav Foldyna. „Ten návrh vzešel z diskuse v Klubu zastupitelů ODS. Budete se muset spokojit s tím, že to zůstane interní záležitostí ODS,“ odpověděl primátor Raška.