„Přemýšlíme o tom, jestli by to bylo vhodné a užitečné,“ uvedl Svoboda. Zavedení novinky prý konzultuje i s dopravními psychology. Panuje mimo jiné obava, aby nápis nepodněcoval k záměrné demolici závor a vandalismu. Podle Svobody jsou závory konstruovány tak, aby pro uvězněný automobil nepředstavovaly žádnou překážku, zvláště snadno prý se rozpadnou nově osazovaná plastová břevna s červenými diodami.

Správa železnic zároveň oznámila, že letos urychlí tempo zvyšování zabezpečení přejezdů. Zatímco loni šlo na tento účel 1,1 miliardy korun, letos to má být 1,36 miliardy a příští rok 1,5 mi-liardy korun. Letos má modernizací projít 142 úrovňových křížení (loni 130, příští rok 170).

Na české železniční síti, která čítá více než 9000 kilometrů je 7789 přejezdů. Podle Svobody jde o evropské prvenství, v řadě případů jsou přejezdy jen několik stovek metrů od sebe. Světelnou signalizaci má 4138 přejezdů, 1418 má i závory. I přes investice se nicméně tragická statistika dlouhodobě nemění. Každoročně dojde zhruba ke 160 střetům, při nichž zahyne téměř padesát osob.

Správa železnic proto pro období 2021 až 2027 plánuje náhradu přejezdů na koridorech nadjezdy či podjezdy. V přípravě je aktuálně 13 akcí s předpokládanými náklady 3,6 miliardy korun. (js)