Jak se zachovat, když vám silný vítr znemožní cestu do práce? Správný postup je ihned kontaktovat zaměstnavatele a informovat nadřízené o vzniklé situaci.

„Podle zákoníku práce jde o překážku v práci na straně zaměstnance. V takovém případě máte jako zaměstnanec právo na volno na nezbytně dlouhou dobu a zaměstnavatel nemůže trvat na tom, abyste do práce dorazil,“ říká Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Quanta.

Za takové volno však nedostanete coby pracovník žádnou odměnu, a přicházíte o část své mzdy. Zaměstnavatel si může od zaměstnance vyžádat „omluvenku“ od přepravní společnosti anebo mu nabídnout, aby si neplánované volno nadpracoval. „

Nejčastěji se taková situace řeší domluvou. Zaměstnanec na ni nemusí přistoupit, na druhou stranu přijde o část výplaty,“ dodává Surka.

Někdy se může stát, že zaměstnanec sice do práce dorazí, ale kalamita znemožňuje její vykonávání. Zaměstnavatel jej může přeřadit na jinou práci za stejných mzdových podmínek. Když však přírodní živel nebo jeho následky brání ve vykonávání jakékoliv činnosti, vzniká tak zvaná překážka v práci a zaměstnanec zůstává doma a pobírá náhradu mzdy ve výši nejméně 60 procent.