Podle ní ČSSD s žádným rozumným nápadem na „zpřehlednění“ aplikace DPH u piva nepřijde. Leda by socialisté chtěli výhodnější sazbu pro hospody zcela zrušit. 

Ke slovu se dostal i bezmála čtvrt století starý sitcom televize Nova Hospoda
Internet se baví na úkor trojí DPH na pivo. Vtipy vymýšlejí i samotní politici

Český internet se už dva týdny baví tabulkami, kde je až devět variant, jak může být DPH u piva od května aplikována. Vy jste ty příklady označila za „extrémní a absurdní“. Na druhou stranu – lživé ty údaje nejsou, ne?
Já už nad tou tabulkou nechci dál spekulovat co by kdyby, to nemám ráda. Považuji opravdu za manipulativní uvádět příklady typu točené nealko pivo do džbánku s sebou domů a podobně. Pro mě je důležité, že hospodští a majitelé restaurací toto snížení daní vítají a dlouho po něm volali. Je to pro ně určitá kompenzace nejen za zavedení EET, ale i s ohledem na rostoucí mzdy zaměstnanců, nájmy a ceny energií. Takto jim zůstane více peněz v kapse a budou je moci využít k rozvoji svého podnikání.

Podle vás budou existovat dva, respektive tři základní typy zdanění. V jakých situacích a pro jaký typ piva?
My od 1. května vnášíme do zdanění piva jednu jedinou změnu, a tou je snížení DPH na točené pivo poskytované v rámci stravovací služby na 10 %. Na pivo tedy budou uplatňovány dvě sazby DPH – 10 % na točené pivo konzumované v restauračním zařízení a stávajících 21 % na balené pivo a pivo točené odnesené s sebou. A stejné je to i u nealkoholických nápojů včetně nealkoholického piva.

Ty budou nadále zařazeny do snížené 15% sazby DPH s výjimkou právě nápojů podávaných v restauračním zařízení, které budou nově stejně jako točené pivo podléhat 10% sazbě. Takže ano, při troše manipulativní snahy to může vypadat složitě, ale reálně od 1. května jen snižujeme DPH na 10 % u služeb s vysokým podílem lidské práce, například právě u stravovacích služeb s přidanou hodnotou, jako jsou obsluha, posezení, využití WC, umytí a úklid nádobí.

Ilustrační snímek. Pivo.
Další problém s „pivní DPH“. Netýká se malých hospod

Když použiju bonmot z internetu: není přece úplně vyloučeno, aby si někdo sedl a nechal si v hospodě načepovat pár piv do půllitru (nově jen 10% DPH) a na cestu domů si část piv přelil do džbánu (správě 21%). Jak by se na to dívala kontrola, kdyby v průběhu „přelévání“ vtrhla do dveří hospody?
Já jsem samozřejmě ty konspirativní teorie o přelévání točeného piva z několika půllitrů do džbánku v hospodě pod stolem slyšela. A musím říct, že mě spíše než cokoliv jiného pobavily. Vždyť to je přece úplný nesmysl.

Je to podobné, jako bychom diskutovali nad tím, že si někdo koupí sedmičku bílého vína v supermarketu za 120 korun a přinese si ji potají do luxusní restaurace, kde by ho vyšla třeba na pětinásobek. Takto já o našich občanech určitě neuvažuji.

Média to navíc celé stále řeší z pohledu toho pivaře, který ale bude mít na lístku jednu koncovou cenu, ať si pivo odnese s sebou domů, nebo si ho vypije v hospodě či restauraci. K podobnému jednání tedy nebude mít nejmenší důvod.

Celá situace nastala i kvůli tomu, že podle pravidel EU nelze dát alkohol do nižší DPH bez stravovací služby. Zkusili jste se v Bruselu při přípravě novely zákona aspoň zeptat, zda se nedala uplatnit zvláštní výjimka pro ČR?  
Česká republika prosazuje na jednáních Rady ECOFIN maximální flexibilitu členských států v oblasti DPH a věřím, že i s pomocí spojenců, kteří to vnímají stejně, se nám podaří potřebné změny prosadit co nejdříve. Platná evropská směrnice k sazbám DPH je z 80. let a současným potřebám již neodpovídá ve více ohledech. Bohužel prosazování změn v této harmonizované oblasti je na úrovni EU běh na dlouhou trať.

ČSSD v uplynulých dnech částečně „uznala“ svoji chybu. Podle jejich daňového experta Václava Votavy to poslanci ČSSD možná „nedomysleli do důsledku“. ČSSD dala najevo, že by chtěla znovu otevřít jednání o zpřehlednění sazeb DPH na pivo. Klidně i zrychleně ve stavu legislativní nouze. Přistoupila byste na nějakou rychlou DPH změnu, pokud by dávala smysl?
Nechce se mi věřit, že by sociální demokraté, kteří pro novelu zákona o evidenci tržeb snižující DPH na čepované pivo z 21 % na 10 % před několika měsíci hlasovali ve Sněmovně, chtěli tuto slevu provozovatelům stravovacích zařízení najednou vzít. Těžko by šlo ale taková slova číst jinak, protože evropská směrnice nám nedovolí snížit DPH jinde než právě u točeného piva v rámci stravovací služby.

Ministryně financí Alena Schillerová
Složité zdanění? Piva se budou týkat pouze dvě sazby, reagovala Schillerová

Detaily návrhu ČSSD ještě neznáme. Napadá vás ale jakákoli varianta, jak by se daly různé formy prodeje piva zpřehlednit, změnit či lépe vysvětlit?
V tuto chvíli při nejlepší vůli takovou variantu nevidím. Evropská směrnice nám neumožní snižovat DPH pro prodej piva mimo stravovací službu a sjednocení sazby by tím pádem muselo být směrem nahoru, což nikdo nechce. Ráda bych ale připomněla, že hospodští jsou na sazby DPH v různé výši zvyklí.

Také pokladní zařízení jsou dnes již uživatelsky velmi přívětivá a lze na nich jednoduše nastavit příslušnou sazbu ke konkrétní položce. Žádné administrativní komplikace s tím spojené proto neočekávám.

Cílem úpravy DPH na točené pivo bylo pomoci malým hospodám. Jenže ty úplně nejmenší na vesnici DPH ani neplatí, nemají milion korun tržeb. Takže výhodu budou mít větší hospody, kterým zůstane polovina DPH v kapse. Zkusíte vymyslet nějakou jinou možnou úlevu pro nejmenší venkovské hospody?
Hranice pro povinné plátcovství DPH, tedy jeden milion korun v tržbách ročně, je splněna již při výtoči méně než 70 piv denně (při ceně 40 Kč za 0,5 litru piva). Drtivá většina provozoven navíc nenabízí pouze pivo, ale i další alkoholické a nealkoholické nápoje či teplá a studená jídla. Povinného plátcovství v takovém případě provozovna dosáhne i při mnohem nižším výčepu.

Úpravy v oblasti DPH samozřejmě vždy míří na plátce daně a v tomto ohledu nelze hledat rozdíl mezi zařízeními ve městě či na venkově. V případě venkovských zařízení je však častější, že jejich primárním zdrojem příjmů je prodej točeného piva. A právě tato zařízení, jestliže jsou plátci DPH, pocítí snížení sazby nejvýrazněji.

Když jsme u těch „úlev“. Jak je možné, že pro hotovostní platby u neplátců DPH (třeba ty hospůdky) jste v minulých dnech na internet pověsili a pak zase stáhli formulář „Oznámení o tržbách“, který měl 500 kolonek? Viděla jste ten formulář, než ho úřad vyvěsil na web?
Nepochybně uživatelsky jednodušší je on-line evidence tržeb, v jejímž rámci veškerá komunikace s Finanční správou probíhá plně automatizovaně v řádu desetin sekundy. Papírový režim je alternativou, která je určena především zájemcům z řad nejmenších živnostníků s jednotkami tržeb denně, kteří z nějakého důvodu nechtějí evidovat on-line.

Pivo - ilustrační foto
Trojí sazba DPH na pivo. Je to mimo hranice zdravého rozumu, zlobí se opozice

Kvartální oznámení o tržbách v rámci papírového režimu obsahuje minimum položek tak, aby byla zajištěna průkaznost evidence a papírový režim nemohl být zneužíván k obcházení systému. Rozhodně v něm nešlo o žádných 500 povinných kolonek a jednotlivé tržby by poplatník zaznamenával pouze dvěma nejnutnějšími údaji - pořadovým číslem účtenky a výší tržby.

Je pravda, že ho teď finanční správa předělává a po zjednodušení bude mít „jen“ 400 kolonek? To berete jako zjednodušení?
Oznámení jsem z webu nechala stáhnout já osobně, aby se ještě více mediálně nevířily katastrofické scénáře. Vydáme ho znovu, již oficiálně, zkraje příštího týdne. Slibuji, že bude zjednodušené do maximální možné míry tak, aby zcela neztratilo svůj kontrolní charakter.