Předchozí
1 z 5
Další

Husitský farář Vladimír Volráb.Zdroj: archiv

Ve čtyřicátníkovi Vladimírovi Volrábovi by málokdo hledat to, čím opravdu je. Běžně chodí v džínách, tričkách nebo neformálním obleku. Vidět jej mohou ale také v kněžské sutaně, působí totiž jako farář Československé církve husitské. Ještě než se stal knězem, se několik let živil jako grafik a designér. „Vyrostl jsem v ateistické rodině. Od patnácti nebo šestnácti let mne začaly přitahovat otázky proč jsme tady, jak funguje svět, kam půjdeme až zemřeme. Takže jsem začal praktikovat zenový buddhismus, zenovým studentem jsem byl asi pět let,“ popisuje své začátky duchovní cestou Vladimír Volráb.

Husitský farář Vladimír Volráb.Zdroj: archiv

Teprve později se prostřednictvím místního faráře seznámil se evangeliem. Tedy s příběhem Ježíše, jeho života, smrti a vzkříšení. „Začal jsem to studovat víc, začal jsem chodit do sboru, kde jsem byl velmi vřele přijat. Nechal jsem se pokřtít a krátce na to jsem začal se studiem teologie. Nejprve čistě ze zájmu jen dálkově jako doplňkové studium. V tom jsem se našel a hrozně mne začala bavit filozofie, teologie a samozřejmě biblické vědy,“ pokračuje Volráb.

Husitský farář Vladimír Volráb.Zdroj: archiv

Jeho rodina i kamarádi byli na to, že se vydá touto cestou, částečně připraveni právě díky jeho dřívějšímu zenovému studiu, což není zcela obvyklá věc.
Husitskou církev si vybral proto, že je v porovnání s katolickou výrazně liberálnější. Na postu faráře zde mohou působit i ženy, které se mohou vdávat, stejně jako se mohou kněží ženit. Řadí se tak k těm progresivnějším proudům v křesťanství.

Husitský farář Vladimír Volráb.Zdroj: archiv

To podle Volrába umožňuje to, že je malou národní církví a je schopna tak pružnější reagovat na dění ve společnosti. „Jeden z principů, který do církve vnesli už otcové zakladatelé, je princip svobody v otázkách víry. To znamená, že tam člověk může vnést tu vlastní náboženskou zkušenost, ten svůj vlastní postoj, který je respektován,“ vysvětluje kněz.

Husitský farář Vladimír Volráb.Zdroj: archiv

Kromě práce v husitské církvi je Volrábovým velkým tématem boj za rovnoprávnost a lidská práva. Patři ke skupině lidí, která v Děčíně každoročně pořádá festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.