„Léčba ivermectinem představuje v současné době experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji proto nyní považovat za součást standardní a standardizované odborné péče v léčbě pacientů s onemocněním COVID-19,“ upozorňuje však ministerstvo.

Využití neregistrovaného léku proto bude vyžadovat informovaný souhlas pacienta.

„Ministerstvo zdravotnictví umožňuje všem poskytovatelům zdravotní péče podání léčivého přípravku ivermectin, pokud to bude v souladu s platnými stanovisky SÚKL a pacient vyplní informovaný souhlas. Zároveň je ale nutné dodat, že dosud neexistují dostatečné důkazy o prokazatelně kladném vlivu ivermectinu na léčbu onemocnění COVID-19,“ říká ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Využití ivermectinu však provází otázky. Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP například ve svém stanovisku uvádí, že pro využití přípravku „neexistuje dostatek podkladů medicíny založené na důkazech, a to zejména podkladů z prostředí primární péče, pro které je lék určen“.