„Přišel jsem si poslechnout, co bude dál s vrahem mé holčičky," komentoval ve čtvrtek odpoledne svoji účast u soudu otec mladé dívčiny, kterou v únoru nalezli policisté mrtvou v zahrádkářské kolonii za nemocnicí v Teplicích. 
V soudní síni nespustil 
z chlapce na přední lavici oči. Když pak odcházel domů, měl v nich slzy.

„Bude sice nějaký čas někde v kleci, ale na jak dlouho. Co bude pak?" říkal.

Čtrnáctiletý Daniel.Zdroj: FacebookTo se zatím neví. Soud sice o osudu čtrnáctiletého Daniela, který letos v únoru zavraždil kamarádku a loni se podle policie pokusil zabít i svého kamaráda, rozhodl, jenže výsledek řízení je možné zveřejnit až po nabytí právní moci rozsudku. Chlapec tak zatím nadále zůstává na základě předběžného opatření v ústavu pro mladé násilníky v děčínské části Boletice.

Podle neoficiálních informací, které se objevovaly už v průběhu projednávání jeho prvního případu z loňského roku, trpí chlapec závažnou sexuální poruchou a je nebezpečný. Podobně narušení pachatelé závažných trestných činů zpravidla končí za zdmi ústavů, kde absolvují ochrannou sexuologickou léčbu.

Čtvrteční rozsudek ale neřešil vraždu dívky. Soud se zabýval případem, kdy Daniel shodil do výtahové šachty jiného chlapce. Dotyčný si pádem způsobil naštěstí jen lehká zranění. Kriminalisté tento případ kvalifikovali jako pokus o vraždu. Vzhledem k nízkému věku pachatele, který tedy v tu dobu nebyl trestně odpovědný, ho odložili.

Případ únorové vraždy dívky, kterou má mladý násilník rovněž na svědomí 
a kterou policie vzhledem 
k věku mladíka rovněž musela odložit, bude soud rozhodovat samostatně.

Děčínský výchovný ústav v Boleticích, kde nyní Daniel je, spadá pod ministerstvo školství. Přesto o umístění dětí do tohoto ústavu nerozhodují úředníci, ale soudy.

Ústavní péče je rozdělena do několika kategorií podle toho, jakou péči děti potřebují. A nakolik je potřeba je izolovat od veřejnosti. Čas od času totiž soudy řeší i dětské vrahy nebo jiné násilníky.

Výchovný ústav poskytuje péči dětem starším 15 let, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Jedná se o děti s poruchami chování a emocí. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou výchovu a v jehož chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou.

Dětský domov se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou se závažnými poruchami chování, vyžadující pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu výchovně léčebnou péči nebo mající nařízenou ochrannou výchovu.

Tyto děti se většinou vzdělávají ve škole, která je součástí zařízení. Úkolem je zajistit souběžně výchovně vzdělávací cíle s doprovodnou léčebnou péčí, která by měla zamezit další prohloubení již vzniklých poruch chování.