Sto tisíc korun má jako pokutu zaplatit bývalý stavbyvedoucí Jiří Čermák. Tomu původně hrozil podmíněný trest, ale pomohly mu výpovědi během soudního řízení, které rozkryly další větve komplikované kauzy.

Čtyřicet tisíc korun má zaplatit stavební dozor Vladislav Vlasák. „S cílem obohatit společnost Strabag a s vědomím, že to poškodí město Děčín, vyhotovil a odsouhlasil zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací, přestože věděl, že tyto podklady nejsou pravdivé. Navýšil je o neprovedené práce a nepoužitý materiál,“ uvedla soudkyně Iveta Vlášková s tím, že tak způsobil škodu přesahující 2,3 milionu korun.

Soud stavbyvedoucího uznal vinného z podvodu. Soudkyně ale upozornila na to, že mu nebylo kladeno za vinu, že by rozhodl o tom, z čeho a jak se bude stavět. Věděl však, že se nestaví podle projektu, a přesto dával k fakturaci podklady, jako by se podle projektu stavělo. Hájil se tím, že konal podle pokynů svých nadřízených a rozpory se následně vyúčtují s městem. K něčemu takovému ale ani on, ani firma Strabag nebyli bez předchozího projednání s investorem oprávnění.

Okresní soud v Děčíně. Ilustrační foto
Kauza Podmokly: Státní zástupce navrhuje pokuty, obhájci mluví o obětech

Stavební dozor Vlasák, který na rozdíl od Čermáka přiznal vinu, byl odsouzen za porušení povinností při správě cizího majetku. „Opakovaně porušil své povinnosti, zejména povinnost průběžně informovat objednatele o průběhu stavby včetně návrhů a řešení problémů a povinnost kontrolovat podklady pro fakturování,“ uvedla soudkyně.

Její senát zároveň podmíněně zastavil trestní stíhání magistrátní úřednice Edity Jiřišťové, která měla na stavbu dohlížet před Vlasákem. Soud stanovil zkušební dobu 24 měsíců. I Jiřišťová přiznala vinu.

Státní zástupce Lukáš Otipka se po vyhlášení rozsudku vzdal možnosti odvolání. „Bylo rozhodnuto přesně v souladu s mým závěrečným návrhem, takže jsem se vzdal práva opravného prostředku jak vůči vyhlášenému rozsudku, tak vůči vyhlášenému usnesení,“ řekl po skončení jednání Otipka.

Škoda přes 2 miliony

Kauzu revitalizace Podmokel rozplétá policie již řadu let. Důvodem byly chybějící vrstvy podloží, kdy stavební firma Strabag nepostupovala podle projektové dokumentace. Do opravované ulice osadila také dlažby menší tloušťky, než s jakou počítal projekt. Městu ale firma fakturovala plné částky, což mělo způsobit škodu převyšující dva miliony korun. Ty Strabag městu již vrátil.

Revitalizaci Podmokel řeší děčínský okresní soud ještě v dalších dvou větvích. Ta týkající se přímo společnosti Strabag skončila již pravomocným rozsudkem. Stavební firma uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, za podvod dostala pokutu 1,5 milionu a povinnost zveřejnit rozsudek. Před soud míří také někdejší technický vedoucí Strabagu, který byl nedávno státním zástupcem obžalovaný.