Děkujeme za pozornost, připravujeme souhrnný článek.

15:12 - Hlavní líčení soudce přerušil do středy, kdy bude pokračovat výslechem dalších svědků.

15:10 - Výslech svědkyně Iny Bakovecké skončil.

15:03 - Obhájkyně se svědkyně ptá, jestli zná příbuzné zemřelé pacientky. Uvedla, že nikoliv. Na dotaz, zda ji před událostí kontaktovali, opověděla, že "v žádném případě".

14:58 - Obhájkyně se dál vyptává na události z loňského 5. června, které odstartovaly jeden z nejsledovanějších případů na severu Čech v poslední době. Obhájkyni zajímá, proč věc nebyla oznámena na policii. "Byla to taková zcela výjimečná záležitost," odpověděla na to svědkyně. Podle ní nikdo nepředpokládal, že by mělo jít o něco jiného než o chybné podání léků.

14:48 - Obhájkyně se ptá svědkyně, zdravotní sestry Iny Bakovecká na přístup na oddělení. "Máme vždycky přehled, jestli někdo přijde," uvedla žena, která měla v inkriminovaný den na starosti pacientku, která rovněž dostávala draslík. "K záměně vaků nemohlo dojít," uvedla. Ke stavu pacientky, která zemřela, zopakovala, že kolem 18:00 byla ještě plně při vědomí. Obhájkyně se dotazuje na další průběh událostí.

Krajský soud v Ústí nad Labem.14:43 - Výslech se týká časů a počtů odběrů u jedné z pacientek, jejíž případ je popsaný v obžalobě. Obhájkyně se ptá i na manipulaci s draslíkem a kontrolu doby trvanlivosti ampulek s draslíkem.

14:35 - Následují dotazy obhájkyně. Obhájkyně se dotazuje na odběry, svědkyně nahlíží do dokumentace.

14:30 - Zmocněnec Lužické nemocnice v Rumburku se vypovídající sestry ptá, zda úmrtí na oddělení je mimořádnou událostí. Svědkyně uvedla, že nikoliv. Žádná další podezřelá úmrtí v Rumburku prý nezažila.

14:27 - Státní zástupce se ptá, zda svědkyně věděla o předchozích kázeňských prohřešcích svědkyně. "Mluvilo se o tom," odpověděla svědkyně. Marešová podle ní smrt pacientky nijak nekomentovala.

14:25 - Státní zástupce se svědkyně ptá na injekční stříkačku na stolku a na to, kdo ji mohl uklidit. "Zřejmě kolegyně," uvedla svědkyně. Úpravu těla dělala sestra Marešová. Státní zástupce se rovněž dotazuje na to, jaký měla obžalovaná přístup k pacientům. "Profesionální, mimo pár výjimek, které se týkaly přebalování," řekla sestra a vysvětlila, že se mluvilo na oddělení o tom, že by přístup Marešové měl být vstřícnější.

14:18 - Soudce předkládá sestře zajištěné stopy z posledního případu."To je vak, který jsem nechala vykapat," uvedla svědkyně. Další stopou je injekční stříkačka a kontrolní vak. Soudce se ptá, zda svědkyně věděla o tom, co se dál dělo se zajištěnými věcmi."Další sloužící kolegyně je moje kamarádka a ta mi pak říkala, že primář oznámil, že důkazy nejsou důležité, že se vyhodí," popsala. "Podrobnosti nevím, ale vím, že se pak zajistily (důkazy) zpětně," doplnila.

14:15 - Soudce se zdravotní sestry Bakovecké ptá na zvýšenou hladinu draslíku u pacientky. Svědkyně to hodnotí z dokumentace. Na dotaz, zda si po jejím pročtení na něco vzpomene, ale prohlásila: "Nevybavím si nic". Soudce předkládá další listinný důkaz.

14:02 - Zdravotní sestra Bakovecká čte a hodnotí informace ze zdravotnické dokumentace.

13:57 - "Dvakrát jsem se pozdravily," řekla svědkyně k tomu, zda byla s Marešovou v kontaktu po události. Soudce se jí poté ptá na jiný případ, který je zahrnutý v obžalobě, z dubna 2012. Svědkyně si ho prý ale nepamatuje a soudce jí dává k dispozici zdravotní dokumentaci.

13:55 - Soudce se svědkyně ptá, jak si celou situaci vysvětlovala. "Vrchní sestra mě požádala, abych sepsala průběh noční služby, pak v úterý nebo ve středu proběhlo interní vyšetřování," uvedla zdravotní sestra k následujícím událostem. Současně odmítla, že by na ni někdo tlačil, aby nějakým způsobem upravovala skutečnost.

13:49 - Marešová podle svědkyně znala obsah draslíku v odebraném vzorku krve. "K tomu se vyjádřila, že to je divné," uvedla sestra. O dalších odběrech obžalovaná podle ní nevěděla. Soudce se dál dotazuje na zdravotní dokumentaci.

13:47 - Soudce zajímá, zda doktor Vondráček vysvětloval, proč chce, aby sestra připravila kontrolní roztok. "Nevysvětloval, ale bylo mi jasné, že chce zkontrolovat hladinu draslíku," uvedla sestra. Laborantka výsledek pak prý sdělila sestře na konci služby a svědkyně údajně nahlásila výsledky doktorovi.

13:45 - Svědkyně vypověděla, že následně zjišťovala obsah kontrolního vaku. Soudce se ptá na jeho objem. "Vždycky bývalo víc fyziologického roztoku. Přišlo mi podle oka, že tam ten obsah není," odpověděla Bakovecká.

Věra Marešová přichází k soudu.13:41 - Svědkyně prý požádala laborantku, aby osobně nahlásila výsledky. "Řekla mi pak obě hodnoty," uvedla. "Hodnota 10,5 je neslučitelná se životem," řekla sestra k tomu, jak vyhodnotila výsledky. "Druhá hodnota vypovídá, že to, co je napsané na vaku, nesouhlasí s obsahem," doplnila žena.

13:38 - Svědkyně popisuje události po smrti pacientky."(Lékař) Divil se, že paní měla komorovou tachykardii, přitom neměla žádný jiný o záznam poruchy rytmu," uvedla. Svědkyně šla pak s odebranou krví do laboratoře a poté provedla odběr z infuzního vaku, který ještě nezačal kapat. "Na místě byl jediný infuzní vak," uvedla svědkyně. Doplnila, že na něm bylo uvedeno 40 mililitrů draslíku.

13:31 - Soudce se doptává na to, co konkrétně svědkyně řekla. "Ať mě neštve, ať okamžitě zavolá lékaře," uvedla Bakovecká. Marešová pak šla podle ní pro doktora Vondráčka a sama pak údajně běžela pro defibrilátor.

13:30 - Poté, co se objevila komorová tachykardie, svědkyně prý řekla Marešové, že začne oživování. Obžalovaná ale údajně řekla, že pacientka je DNR. "Tak jsem ji důrazně požádala, aby šla pro doktora," uvedla svědkyně.

13:25 - Při výměně infuzí nedochází podle vypovídající zdravotní sestry k planým poplachům. "Zkontrolovala jsem, že elektrody jsou přiloženy správně," řekla a doplnila: "Zaslechla jsem od kolegyně při předávání služby, že pacientka je tzv. DNR (do not resuscitate). Znamenalo to, že v případě, že by došlo k srdeční zástavě, neměl by se pacient resuscitovat".

13:23 - Soudce se ptá svědkyně na hlasitost monitoru a pokračuje v dotazování na další sled událostí. "Předpokládala jsem, že se nějaká elektroda posunula, pak chybně ukazuje monitor," uvedla.

13:18 - "Nad postelí byla světla vypnutá," doplnila k popisované události zdravotní sestra. "Když jsem tam přišla, tak nad čelem postele je monitor, vedle je infuzní stojan, vedle něho stála kolegyně, která podle všeho vyměňovala infuze," uvedla svědkyně. "Z postoje paní Marešové u pumpy jsem usoudila, že něco mění," zmínila svědkyně.

13:12 - "Poprvé kolem sedmé hodiny (19:00) jsem mluvila s paní. Jednou chtěla přebalit, jednou chtěla telefonovat, jednou řekla něco ve smyslu, že to nevydrží," popsala komunikaci s pacientkou sestra. "Šla jsem za Věrou (Marešovou), že paní chce přebalit. Věra mi řekla, že se bude přebalovat v jedenáct (23:00)," popsala. S žádostí přitom za Marešovou přišla o několik hodin dříve.

13:03 - "Paní Marešová trvalo na tom, že veškerou práci bude zvládat sama," uvedla svědkyně. "Měla ten názor, že to je její práce, jsou to její pacienti a ona za ně zodpovídá. A když bude potřebovat, tak se obrátí," popsala svědkyně. Poslední pacientka, o které se mluví v obžalobě a jejíž případ se dnes u soudu rozebírá, byla podle svědkyně pacientka Marešové.

13:02 - Svědkyně vypověděla, že slyšela o neshodách mezi obžalovanou a jinými kolegyněmi. "Nahlas víc mluvila," odpověděla na dotaz ohledně služby s Marešovou a jinými sestrami.

13:00 - Soudce se dotazuje na vztahy. "Byly normální, pracovní. Když jsme slavili kolektivně narozeniny, šlo se na společnou večeři. Konflikty žádné nebyly," uvedla zdravotní sestra.

12:53 - Soudce žádá Bakoveckou o popis události, jak si ji vybavuje. "Událost začala v noci minulý rok, když jsem přišla na noční službu, kterou jsem měla s Věrou Marešovou. Do jedenácté hodiny večer probíhala služba jako obvykle," začala svědkyně.

12:52 - Pokračuje hlavní líčení. Předvolána je svědkyně Ina Bakovecká, zdravotní sestra, která v osudný den sloužila s obžalovanou.

12:37 - Skončil výslech svědka. Následuje desetiminutová přestávka.

12:36 - Vondráček uvedl, že se chce vyjádřit k politické kariéře. V regionální politice se pohybuje prý několik let. "Mám dost újmu z toho, co se stalo," uvedl Vondráček. "Chci zůstat lékařem, nikdy jsem politickou kariéru dělat nechtěl," zdůraznil.

12:34 - Obhájkyně se ptá na Vondráčkův vztah s tehdy sloužící sestrou. Lékař uvedl, že se sestrou, která sloužila ranní směnu, žije osm let. Sestra, která sloužila s Marešovou, je lékařovou nájemkyní.

12:33 - "Když jste přiběhl z vaší pracovny na jednotku, můžete mi zopakovat, jak to tam vypadalo," ptá se obžalovaná. "Pacientka měla křeče," uvedl Vondráček. Marešová se ptá na defibrilátor. "U lůžka nebyl," řekl Vondráček. Znovu řekl, že úmrtní list neuzavřel.

12:28 - Obhájkyně skončila s dotazy. Na Vondráčka se obrací obžalovaná Marešová, znovu se ptá na infuzní vaky.

Soudce upozorňuje Marešovou na to, jak má pokládat otázky. Námitku vznáší zástupce poškozených. "Musíte předkládat otázky, nikoliv tvrzení k polemice," uvedl soudce.

Věra Marešová přichází k soudu.12:23 - Obhájkyně se ptá, zda tento případ nějak přispěl k Vondráčkově politické kariéře. Soudce ale otázku označil za nedůvodnou. Vondráček se po říjnových komunálních volbách dostal do rumburské městské rady. V současnosti působí také v představenstvu nemocnice, zatímco ředitel Darek Šváb ve vedení v březnu skončil.

12:15 - Obhájkyně se zeptala, proč Vondráček po úmrtí pacientky v Rumburku mluvil o Havlíčkově Brodě. Bývalý zaměstnanec tamní nemocnice Petr Zelenka byl v roce 2008 odsouzen na doživotí za to, že svévolným podáním léku na ředění krve heparin usmrtil sedm pacientů a dalších deset se zavraždit pokusil. "Bylo to emotivní vyjádření, všichni víme, co to bylo za kauzu. A šlo také o chybné podání léku," uvedl Vondráček.

12:00 - "Já už abych se po těch otázkách bál dělat doktora, abych nevěřil laboratoři, sestrám," poznamenal Vondráček na další dotaz obhájkyně. Služby si podle něj lékaři předávali ústně.

Na nový dotaz obhájkyně, zda podepsal propouštěcí zprávu, Vondráček zopakoval, že ne. Na otázku, zda obžalovaná někdy lékaři lhala, muž kroutí hlavou.

11:54 - Obhájkyně se ptá na jiný případ. Vondráček se k němu nedokáže vyjádřit, pacientku si nevybavuje.

11:53 - Obhájkyně se ptá na odbornost lékaře. "Kardiologie a interna," řekl Vondráček. Uvedl, že mezi sestrami byly ty, kterým důvěřoval, a ty, jimž nevěřil. Obžalovaná Marešová patřila do druhé skupiny. "Nikdy jsem to ale žádné sestře nenaznačil," zdůraznil lékař.

11:50 - Vondráček zopakoval, že závěrečnou lékařskou zprávu nepsal. "Řekl jsem, že ji přijdu odpoledne napsat, ale nepsal jsem ji," zdůraznil lékař.

11:42 - Vondráček připustil, že udělal chybu, když nechal rozepsaný úmrtní list. "Nechal jsem to na monitoru s tím, že to odpoledne přijdu dopsat," uvedl.

11:41 - Vondráček se při výpovědi rozohnil. "Já jsem nechtěl načapat sestru, nechtěl jsem to zastřít, chtěl jsem zjistit, kam zmizel draslík," řekl. Situace byla podle lékaře výjimečná. Obhájkyně se ptá, proč Vondráček o situaci neinformoval obžalovanou Marešovou. "Nechtěl jsem scénu," odpověděl Vondráček.

11:39 - Obhájkyně se ptá, proč svědek nevolal po svém zjištění policii. "Nemyslel jsem na policii, nemyslel jsem na úmysl, myslel jsem na to, že došlo k chybnému podání draslíku. Chtěl jsem, aby se to řešilo. Řekl jsem to na dvou úrovních, a to sesterské a lékařské," uvedl lékař.

11:36 - Obhájkyně se ptá, zda úvahy svědka mohly být ovlivněny tím, že vak s infuzí ráno plnila sestra, která je Vondráčkovou přítelkyní. "Na to jsem vůbec nemyslel. Já jsem jen uvažoval tak, kam se ztratil draslík, který měl být ve vaku," řekl lékař.

11:32 - Obhájkyně konfrontuje Vondráčkovu výpověď s vyjádřením znalkyně, podle které by se vysoká hladina draslíku na EKG projevit nemusela. Podle lékaře to není možné.

11:28 - Obhájkyně se ptá, kdo přinesl defibrilátor a proč lékař nezajistil na místě úmrtí všechny věci. Vondráček opakuje svou předchozí výpověď, jak vzniklo jeho podezření. "Infuzí by hladina draslíku pomalu stoupala a bylo by to vidět na monitoru," uvedl.

11:20 - Obhájkyně se ptá, co všechno pacientka dostávala do těla. Zajímá ji hlavně obsah draslíku v podávaných lécích a vitamínech. Vondráček nahlíží do zdravotní dokumentace.

Věra Marešová přichází k soudu.11:18 - Obhájkyně se ptá, zda nemohlo v případu úmrtí třiasedmdesátileté ženy jít o přání synů. "Ne," odpověděl Vondráček.

11:17 - Obhájkyně se ptá na selhávání ledvin, zda vede ke zvýšení hladiny draslíku v krvi. "Ano," odpověděl Vondráček. "Ale pacientka měla opačný stav, kdy draslík ztrácela," dodal.

11:08 - Obhájkyně se ptá, kdo asistoval u resuscitace a kdo manipuloval s kyslíkem. Vondráček odpověděl, že podrobnosti si nevybavuje.

Obhájkyně se ptá na možnosti podání adrenalinu. Lékař vysvětluje, proč ho nepodal. "U pacientky do této příhody nešlo říci, jak to skončí, byly mírné náznaky zlepšení. Po takovéto příhodě by to nedopadlo dobře. Do této příhody byla naděje, že se to zlepší," řekl. "Pak už by byla špatná," vyjádřil se Vondráček k dalšímu osudu pacientky, pokud by se ji podařilo oživit.

11:03 - Obhájkyně se ptá, jak často se kontroloval stav draslíku. Sledování draslíku u pacientky bylo podle Vondráčka dostatečné, protože měření nevykazovalo žádné odchylky. Hladina draslíku se během pobytu ženy v nemocnici neměnila, proto se podle lékaře jeho stav měřil v den úmrtí pouze ráno.

10:57 - "Pacientka nepřišla s žádným šokem do nemocnice," uvedl Vondráček. "Rozhodně, kdyby měla nějaké vážné selhání ledvin, nebyla by přijata na oddělení," řekl svědek. Už při příchodu k soudu řekl novinářům, že se nebude médiím nikterak vyjadřovat.

10:56 - Obhájkyně se ptá na podávání dalších léků pacientce a sledování stavu tekutin v těle. Lékař popisuje obecné postupy. Obžalovaná si udělala další poznámky.

10:54 - Na řadě jsou dotazy obhájkyně. Chce, aby se lékař podíval na bilanci tekutin u pacientky zaznamenanou sestrami. "Je tam negativní bilance, víc tekutin vydá než přijme," uvedl Vondráček. Vychází při tom z lékařské dokumentace.

Obhájkyně se ptá, jakým způsobem byla pacientka předána mezi lékaři při výměně směn. "Předávající lékař mi řekl, že kdyby došlo k náhlému zhoršení stavu, že se nemám snažit, ale to mi říkal na základě toho, že se často snažím. Rozhodně mi neřekl: ´nedělej nic´," popsal Vondráček.

10:49 - Marešová podle Vondráčka nevěděla, že lékař zjistil, že v infuzi nebyl draslík. Císař se ptá na evidenci draslíku. "Evidence draslíku se neprováděla," popsal svědek. Draslík byl uložen v ledničce, kam si pro něj sestry chodily. Způsob evidence se podle něj změnil po podezřelém úmrtí pacientky loni v červnu.

10:41 - Císař se ptá na křivku na monitoru u pacientky. Vondráček řekl, že změna křivky je nepřehlédnutelná záležitost. "Na monitoru je alarmovací systém, který se týká maximální hodnoty tepové frekvence, ale změnu křivky jednotlivou to nealarmuje, jen když se objeví zrychlení," popsal. Změna při přímém podání draslíku se podle lékaře projeví arytmií během minuty.

10:40 - Státní zástupce se ptá na chování Marešové na pracovišti. "Byla to profesionální sestra. Jediné bylo to, že mluvila nahlas," uvedl Vondráček. Podle něj se na oddělení mluvilo o podávání utišujících léků pacientům.

Lékař Petr Vondráček u soudu.Zástupce poškozených Jiří Císař se ptá na antibiotika, která podala údajně Marešová pacientce vpředvečer smrti ženy kolem 20:00. Lékař nahlíží do listiny. Konstatuje, že to bylo pravděpodobně desetimililitrovou stříkačkou.

10:33 - Žalobce se ptá na podání draslíku údajně zavražděné pacientce. "Muselo to být stříkačkou do žíly," řekl svědek. "Pacientka si stěžovala na to, že se jí hůř dýchá," uvedl Vondráček k jejímu stavu.

10:32 - Po přestávce hlavní líčení pokračuje. Na řadě jsou dotazy státního zástupce na doktora Vondráčka.

10:22 - Vondráček se hned loni ohradil proti výtce od vedení nemocnice, že o podezřelém úmrtí pacientky neinformoval. V nemocnici následně podal výpověď prý kvůli tomu, že mu ředitel bezdůvodně snížil odměny.

10:10 - Vondráček tvrdí, že nepsal ani lékařskou zprávu. Zmínil, že se neodhlašoval ze systému v počítači, kde měl úmrtní list rozepsaný.

10:00 - Vondráček popisuje, co vyplývá ze zápisu v chorobopisu. Předložen je list o prohlídce zemřelé a propouštěcí zpráva. "To jsem nechal rozepsané na monitoru," uvedl Vondráček. Na listině je uvedeno jméno lékaře. "To jsem nepodepisoval," uvedl.

9:55 - Soudce se Vondráčka ptá, zda by ke smrti pacientky mohlo vést i něco jiného než podání draslíku. Lékař to vyloučil.

9:50 - "Ukázal jsem primářovi infuzi," řekl Vondráček. Odpoledne po příchodu do práce podle svých slov zjistil, že úmrtní list už je vyplněn a závěrečná lékařská zpráva napsaná.

Po podezřelém úmrtí pacientky loni v červnu už lékař s Marešovou podle svých slov nemluvil. "Potkali jsme se jednou u vyšetřovací komise," uvedl.

9:45 - Soudce se ptá, proč Vondráček nenahlásil věc policii. "To Vaše řešení je takové, já nic, já muzikant," řekl soudce. "Nic jsem nechtěl přikrýt," zdůraznil lékař.

Podezřelé úmrtí pacientky nahlásil Vondráček nejprve zástupci primáře. Ten ho odkázal na primáře, na něj se Vondráček také obrátil. "To, co jsem zjistil, že nevím, co tam (do úmrtního listu) zapsat," uvedl lékař.

Věra Marešová druhý den u soudu.9:40 - "Nahlásil jsem nadřízeným chybné podání," popsal Vondráček. Soudce se ptal, proč lékař nezapsal mimořádnou událost. "Chtěl jsem, aby se k tomu postavil vedoucí oddělení," zdůvodnil. "V takové situaci není doktor každý den, že se stane něco s následkem smrti," řekl Vondráček. Nikdo podle něj nevěděl, jak takovou situaci řešit. "Když to někdo napíše, tak už to nikdo nevymaže. Chtěl jsem konzultaci, co s tím budeme dělat," zdůraznil.

9:30 - "Konstatovali jsme srdeční zástavu a arytmii. Pak byl běžný postup," uvedl Vondráček k úmrtí třiasedmdesátileté pacientky, které loni v červnu vzbudilo jeho podezření. "V duchu mě nejvíc ranilo, že v infuzi není to, co má být," řekl.

Lékař zdůraznil, že v první chvíli neuvažoval o žádném úmyslu. O výsledcích z laboratoře se lékař dozvěděl po půlnoci od sestry Bakovecké. "Výsledky ukazovaly, že v infuzi bylo 0,03 mililitru draslíku, nikoliv 40 mililitrů, jak mělo být," uvedl Vondráček.

Závěr byl takový, že došlo k chybnému podání kalia, že to bylo přímo do žíly," uvedl Vondráček s tím, že k tomu došel poté, co se dozvěděl výsledek kontroly infuze. "Předchozí dny byla hladina kalia stabilní," dodal na vysvětlenou.

PRŮBĚH SOUDU JSME SLEDOVALI ON - LINE VČERA, VYPOVÍDALA VĚRA MAREŠOVÁ…

9:20 - Soudce přešel k poslednímu případu smrti popsanému v obžalobě. Třiasedmdesátiletá žena zemřela v rumburské nemocnici loni v červnu, když měl Vondráček službu. "Pacientka měla selhávání ledvin, jater," vypověděl lékař. "Byla zavedena léčba doplňování tekutin infuzí a dalších látek," popsal. "Hladina draslíku nevykazovala žádné výkyvy," zmínil. Zánět v těle pacientky podle Vondráčka nepolevoval.

Podle Vondráčka předpokládaný vývoj v takových případech je zpomalování funkce srdce, nikoliv srdeční arytmie. Soudce se ptá na konkrétní stav pacientky v poslední den. "Rozhodně nebyl zhoršený, lehce," uvedl. "Udělat prognostický závěr v ten den nelze. Pacientka měla ještě řadu závažných chorob," řekl lékař.

Vondráček řekl, že během směny u pacientky byl. "Všechno je vidět na centrálním monitoru," zmínil. "Komunikace nebyla nijak neobvyklá, zadýchala se při rozhovoru. Jediné, co ji mohlo obtěžovat, bylo prosakování tekutin," popsal.

9:15 - "Kvalitní sestra, pracující, vztah k pacientům čistě profesní," popsal Vondráček obžalovanou Marešovou. "Trošku jiný přístup než čistě profesní jsem nezaregistroval," dodal s tím, že chyběl lidský přístup k pacientům.

Absence lidského prvku nevybočovala podle lékaře z běžného rámce. Neuvědomuje si prý žádný konflikt Marešové s pacienty. "Do diskusí se zapojovala, konfliktní nebyla. Znám ji od dětství. S jejím bratrem jsem studoval gymnázium," řekl Vondráček.

8:50 - Soudce se ptá na vztahy mezi sestrami. "Že by přede mnou řešily nějaké konflikty, to se nestalo," uvedl lékař.

"Kvalitní sestra, pracující, vztah k pacientům čistě profesní," popsal Vondráček obžalovanou Marešovou. "Trošku jiný přístup než čistě profesní jsem nezaregistroval," dodal s tím, že chyběl lidský přístup k pacientům.

Absence lidského prvku nevybočovala podle lékaře z běžného rámce. Neuvědomuje si prý žádný konflikt Marešové s pacienty. "Do diskusí se zapojovala, konfliktní nebyla. Znám ji od dětství. S jejím bratrem jsem studoval gymnázium," řekl Vondráček.

8:45 - Vondráček uvedl, že nevěděl, co má napsat do úmrtního listu. Poté se sháněl, kde je infuze. "Bylo mi řečeno, že je v koši. Tak jsem poslal sestru, aby ji vyndala," řekl lékař. Vondráček podle svých slov následně o věci informoval vedení nemocnice. "Byl to pro mě dost zničující nález. To je tak všechno," dokončil Vondráček.

Vondráček na dotaz soudce, jak často vídal obžalovanou, uvedl, že často. Marešová dnes přišla na soud v barevné rozhalence, upravena. Hlavu měla při výslechu Vondráčka skloněnou. "Vztahy byly nekonfliktní, žádné spory jsme spolu neměli," řekl lékař.

Vondráček řekl, že neměl nikdy dřív důvod po Marešové cokoli kontrolovat. Nedůvěra na pracovišti ale podle něj trošku byla.

Vondráček zmínil, že sestry měnily infuze, když přebíraly službu. "Vyměňovaly i infuze, které nebyly dokapané," řekl. Podle něj to byla známka toho, že každá chtěla být zodpovědná za to, co pacientovi dává.

8:30 - Soud vyzval Vondráčka, aby popsal události, jak si je sám pamatuje. "Jednalo se o pacientku, která byla delší dobu hospitalizovaná," začal Vondráček. "Žena byla poté přeložena na jednotku intenzivní péče," pokračoval. Službu v osudný den přebíral lékař s tím, že stav pacientky je stabilní.

Lékař Petr Vondráček dorazil k soudu "Večer kolem jedenácté hodiny jsem byl volán sestrou Marešovou, že se pacientka náhle zhoršila," pokračuje lékař. Následovala srdeční masáž. Resuscitace probíhala podle Vondráčka zhruba patnáct až dvacet minut.

"Bylo mi divné, že pacientka neměla před tím žádné arytmie," uvedl Vondráček. "Mechanismus smrti neodpovídal stavu pacientky," řekl. "Snažil jsem se ověřit, jestli nedošlo k chybnému podání draslíku," zmínil. Poté odebral krev a vzorek poslal do laboratoře.

"O vyšetření jsem Věru (Marešovou) neinformoval, ona se starala v té době o tělo," uvedl lékař. Řekl, že nezapsal do dokumentace informaci o dodatečném vyšetření. "Myslel jsem, že došlo k chybnému podání draslíku," vypověděl Vondráček.

8:20 - Obhájkyně vznesla námitku proti on-line přenosům ze soudním síně. Navrhuje vyloučit média z účasti na hlavním líčení. Státní zástupce se k návrhu nevyjádřil. "Navrhuji návrhu obhájkyně nevyhovět," uvedl zástupce poškozených Jiří Císař. Soudce po krátké poradě rozhodl o zamítnutí návrhu obhájkyně na vyloučení veřejnosti z účasti na hlavním líčení.

8:00 - Před soudní síní všichni čekají na zahájení druhého dne hlavního líčení. Dnes k soudu nepřišla dcera obžalované a zatím ani nikdo z poškozených.

7:55 - K soudu už dorazil také klíčový svědek - lékař Petr Vondráček, který by měl dnes vypovídat.

7:50 - U Krajského soudu v Ústí nad Labem se pomalu začínají scházet novináři, kteří budou i dnes jednání sledovat.

CO SE DĚLO U SOUDU V PONDĚLÍ ČTĚTE ZDE…

Marešová podle žalobce pacienty zabíjela vysokými dávkami draslíku od roku 2010 do loňska. Nejmladší oběti bylo 35 let, nejstarší 85 let. Marešová vinu u soudu odmítla, zpochybnila i znalecké posudky, které v rámci dokazování zazní u soudu pravděpodobně v srpnu.

Lékař Vondráček měl službu loni v červnu, když zemřela poslední oběť, třiasedmdesátiletá žena. Zemřelé nechal odebrat krev. Z vyšetření vyplynulo, že seniorka měla velmi vysoké hodnoty draslíku v krvi. Vondráček zajistil i další důkazy. Po dalším vyšetřování a na základě znaleckých posudků kriminalisté rozšířili obvinění o dalších pět skutků. Klíčovým důkazem byly znalecké posudky.

Kromě Vondráčka by měli před soudem svědčit i další zaměstnanci nemocnice, včetně sester z jednotky intenzivní péče, kde Marešová pracovala. Marešové hrozí podle právní kvalifikace případu až doživotní vězení.