Bývalí zaměstnanci nejstarší evropské sklárny v Chřibské už nejsou úplně bez peněz. Zatím jim je ale dává stát. Po několikaměsíčním čekání na výplatu dostali a nebo v nejbližší době dostanou částečnou úhradu nárokovaných mezd prostřednictvím děčínského úřadu práce.

„Nejprve jsme šestatřiceti lidem vyplatili částku 716 tisíc korun a teď to bude dalších osmadvacet výplat v celkové výši zhruba 680 tisíc korun,“ zhodnotil zatímní finanční pomoc vedoucí kontrolně právního odboru děčínského úřadu práce Aleš Kalvoda.

Do nesnází pracovníky skoro šest století staré sklárny dostala firma Glassworks. Od února je v úpadku, ale většině ze zhruba čtyřiceti sklářů a dalších pracovníků nevyplácela mzdu už od loňského července.

„V některých případech se dlužné platy vyšplhaly na částky okolo sto padesáti tisíc korun i vyšší sumy,“ vysvětlil technolog chřibské sklárny Luboš Maršálek. Úpadek společnosti navrhl letos v lednu společně s dalším zaměstnancem Tomášem Machačem. Argumentovali tím, že firma je v dlouhodobé platební neschopnosti. Dlužila za plyn i dodávky materiálu a poskytované služby.

„Do konkurzu se ve stanovené lhůtě o úpadku přihlásili věřitelé s celkovou výší pohledávek přes šedesát jedna milionů korun. Pohledávky mají i zaměstnanci a teď také úřad práce, takže celkové závazky dlužníka se budou pohybovat na hranici okolo pětašedesáti milionů,“ rekapituloval insolvenční správce Aleš Klaudy.

Výše dluhů zaskočila i samotného navrhovatele úpadku.

„V době podání návrhu jsem se doslechl, že snad běží nějaké soudní spory kvůli určení, komu vlastně huť patří. Jestli původní firmě Rubin Glass nebo pražské Strategice a nebo je majitelem Glassworks. Čekat třeba deset let na to, než padne v celé kauze rozhodnutí, by mě a další lidi prostě nebavilo. A ty celkové dluhy, to je tedy síla,“ rozčiloval se Luboš Maršálek, který se zároveň stal členem věřitelského výboru.

Po složitých peripetiích se podařilo rekonstruovat účetnictví zkrachovalé firmy a zaměstnanci mají i zápočtové listy. Otevírá se jim tak šance na nové pracovní uplatnění v oboru. Někteří skláři si přitom stále ještě myslí, že kdyby se našel seriózní kupec, tradice sklářské výroby by v chřibské huti mohla pokračovat. Musel by se ale změnit sortiment těžkého hutního skla na jiné výrobky.

Firma Glasswoprks je značně předlužena. Majetek dlužníka tvoří nemovitosti, movité věci, zásoby výrobků a pohledávky.

„Celkovou tržní cenu majetku odhaduji na sedm a půl milionu korun, i když základní hodnota je podstatně vyšší,“ uvedl insolvenční správce.

Po vyhlášení konkurzu vzali někteří věřitelé svoje pohledávky zpět. Platí to především v případě České spořitelny, které dlužnou částku ve výši téměř 447 tisíc korun coby ručitelé směnky v minulých dnech zhruba stejným dílem uhradili bývalí jednatelé zkrachovalé firmy Glassworks Jozef Izrael a Jiří Moravec.

Dluhy firmy by byly ještě vyšší, ale někteří věřitelé nepřihlásili své pohledávky včas. Další se případným prodejem majetku firmy v úpadku dočkají jen dílčího vyrovnání.

„Nejhorší je, když lidé, kteří krach sklárny způsobili, ještě dokáží leštit kliky na nejrůznějších institucích a brečí, že oni sami za nic nemohou, že jsou dokonce těmi poškozenými. To je dost k nevíře,“ podivoval se jeden z chřibských sklářů.