V těchto dnech se dostávají podvodné maily do mailových schránek i obyvatel na severu Čech. Do redakčního počítače přišel v pátek ráno.

Uvádíme jeho doslovné znění: „…Vážený p?íteli, Já jsem pan Patrick KW Chan výkonný ?editel & vedoucím Pov?ste Seng Bank Ltd Mám znejasn?ny podnikání návrhy pro vás. Dostal jsem váš odkaz na m?j hledat n?koho, kdo vyhovuje mé navrhované obchodní vztah. Já pot?ebuju, abys mi pomáhat p?i realizaci podnikatelského projektu z Hongkongu do vaší zem?. Pro více informací: (patrickchan10@yahoo.com.hk). Respekt, Pan Patrick Chan“

Mail je psán češtinou na pomezí srozumitelnosti.

Jde o klasický podvodný mail, který chce naivního uživatele internetu nalákat na spolupráci s podvodníky. Již v polovině července detektivové odboru informační kriminality Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR zaznamenali masivní spamové rozesílání podvodných (phishingových) emailů.

Testují naivitu

Mají různou formu, výše uvedený text je nejmenším možným zlem. Jde pouze o testování naivity člověka sedícího u počítače.

Daleko nebezpečnější jsou maily, které předstírají, že jde o aktivitu bankovního ústavu. Přitom je snahu pachatelů získat citlivé údaje klientů elektronického bankovnictví, které mohou být v budoucnu zneužity. Takový nebezpečný mail obsahuje podvrženou výzvu českého bankovního ústavu o aktualizaci svých údajů. V případě, že uživatel zadá a potvrdí (pravdivá i nepravdivá data) jsou jeho data následně zkopírována a zpřístupněna pachatelům. Pak je uživatel přesměrován na pravé stránky finančního ústavu. Podvodná komunikace směřuje do oblasti Číny, Rumunska a Španělska, uvedla Pavla Kopecká z policejního prezidia.

Proti spamu se dá bránit

Pavel Grunzner, ústecký počítačový expert, uvádí, že pro běžného uživatele internetu je v mailové poště skutečně nejběžnějším nebezpečím spam. Cílem spamu je získat přístup k penězům, krádež dat, zneužití výpočetního výkonu. „Spamu se dá z hlediska počítačové kriminality nejsnadněji bránit. Dokud neotevřete přílohu, nepřejdete na odkaz nebo nespustíte aktivní obsah, je neškodný. Ve většině případů stačí selský rozum. Už jen jinak než česky psaný mail, nebo mail napsaný velmi primitivní češtinou, je v našich končinách velmi podezřelý“, dodává Grunzner. „Počítačový kriminálník má nevýhodu v tom, že ho v drtivé většině případů musíte sami pustit dál, na druhou stranu má výhodu naopak on v tom, že může operovat doslova po celém světě a existují metody, které v podstatě znemožňují jeho identifikaci,“ uvedl Grunzner.