Soud projednává tragický případ obžalované paní Ireny. Žena je dnes těžce invalidní kvůli sebevražednému skoku z okna.

Je souzena proto, že nechtěla zabít jen sebe, ale také tříletou dceru.

Byla k tomu údajně dohnána svým bývalým druhem. Po policejním vykázání druha z bytu žena odešla z Prahy do Děčína a bránila ve styku druha s dcerou, protože se bála vlivu otce na dceru. Je to křiklavý případ řešení pocitu zoufalé, a momentálně viděno, neřešitelné situace.

Málo světla, ale o to více smutku

Policejní mluvčí Alena Romová o obecných tendencích sebevražd uvedla, že podle psycholožky Krajského ředitelství Policie České republiky Martiny Javůrkové je zvláště podzimní a zimní období rizikové pro své depresivní podmínky.

Podzimní sychravé počasí negativně umocňuje psychické pocity a depresivní stavy lidí.

Podobné účinky má však i začátek jarního období. Změny, které jaro přináší, když se příroda probouzí, mohou vyvolat v lidech, kteří trpí depresemi nebo úzkostmi prohloubení jejich psychických problémů.

Vánoční svátky jsou dalším rizikovým obdobím, a to především u občanů, kteří zůstávají doma sami a nemají nikoho blízkého. Právě v těchto obdobích bývá počet sebevražd vyšší.

Pokud nejvíce ohroženou skupinou jsou muži, a to ve věku kolem 20 let, dále muži středního věku a muži v pokročilém věku, neznamená to ovšem, že muži jsou obecně náchylnější vydržet méně dlouhodobější zátěž než zdánlivě křehčí ženy.

U mladých mužů dochází často k problému přejít z dětství do dospělosti. Velmi často jsou pro mladé muže jejich momentální problémy neřešitelné a nedokáží vidět jiné možnosti řešení.

Střední věk s sebou přináší pocit velké zodpovědnosti a bezvýchodnosti z toho vyplývající v okamžicích, kdy přichází dluhy, ztráta zaměstnání atd. Jednou z důležitých příčin může být i rozvod nebo odchod partnerky.

Sebevraždy za období let 2006 - 2011
Rok
, celkem muži /ženy, nejčastější způsob, Nejčastěji v měsíci
2006 217 179 / 38 oběšením (118) květen (31)
2007 210 169 / 41 oběšením (102) červen (30)
2008 195 159 / 36 oběšením (108) leden (27)
2009 232 190 / 42 oběšením (133) říjen (29)
2010 149 120 / 29 oběšením (80) červen, říjen (20)
2011* 89 78 / 11 oběšením (54) duben, květen (14)

* Údaje jsou do prvních dnů listopadu
Zdroj: Policie ČR

Někteří přeživší hovoří o tom, že nemohli ani dýchat, jak byli sevřeni beznadějí okamžiku.

Muži v pokročilém věku jsou ohroženi špatným zdravotním stavem nebo nevyléčitelnou chorobou. Těžce se smiřují s tím, že jsou naprosto bezmocní, což je přímý opak jejich předchozího dynamického života. Ať v oblasti kariéry, nebo vymetání hospod a fotbalových zápasů.

Hledat řešení znamená šanci

Romová v krátké policejní informaci doprovázející statistiku sebevražd píše: „Každý problém je řešitelný. Proto by měl člověk vyhledat odbornou pomoc nebo se se svými problémy svěřit svým nejbližším.

Často mohou na člověka psychické problémy dolehnout z důvodu ztráty blízkého člověka, který zemřel při dopravní nehodě nebo násilným trestným činem. Dále se jedná o občany, kteří se sami stali oběťmi násilných trestných činů, domácího násilí nebo ublížení na zdraví. Právě tito lidé mohou využít psychologické pomoci krizového interventa Policie ČR, který jim pomůže jejich neutěšený problém řešit, poskytne kontakty na příslušné konkrétní odborníky a linky bezpečí, nebo přímo zajistí možnost konzultace s psychologem Policie ČR.“

Ústecký policejní psycholog Josef Kovářík k tomuto tématu dodává: „Řekl jsem před několika měsíci pro Deník v souvislosti se situací ve Šluknovském výběžku, že jako psycholog a terapeut zápolím s problémy klientů, kteří sami i ve své rodině zažili útoky od nepřizpůsobivých lidí. Někteří propadají beznaději.

Z přepadení měli traumatický zážitek, vyvinula se u nich posttraumatická stresová porucha a byla umocněna beznadějí, neboť o něco později došlo k dalšímu podobnému útoku na někoho dalšího z rodiny či z blízkého okolí.

Ocitli se v hluboké beznaději, protože skupiny nepřizpůsobivých ve svém bydlišti vnímali jako nezastavitelnou hrozbu.

Jedna z léčebných šancí

Naštěstí existuje nová psychoterapeutická metoda EMDR. Je účinná. Zkráceně řečeno, jde o psychoterapeutický přístup, kdy pomocí očních pohybů, tzv. bilaterální stimulace, dochází k přepracování traumatické vzpomínky.“

Policejní psycholog dodal, že pokud člověk propadne takové beznaději, znamená to, že v pocitech člověka je akumulována i beznaděj jeho širšího okolí, nejen rodiny.

Tedy jde o signál komunálního traumatu, což se projevilo letos v druhé polovině roku zřetelně právě u nás na severu Čech ve Šluknovském výběžku.

Nebezpečí smrti: chaos a bolest

V obecném smyslu problémem je, že člověk, který se rozhodne pro sebevraždu, je mnohdy přímo ovlivněn alkoholem nebo drogou. Ty umocňují chaos v hodnocení toho, co vystresovaný člověk považuje za život.

Například letos na severu Čech si jeden sebevrah zašel na koleje ukončit život přímo z hospody.

Vražedný klid, vražedné ticho

Dalším problémem je izolovanost lidí. Ve velkých městech je mnoho lidí, kteří jsou zoufale sami, ačkoliv jsou uprostřed lidí.

Lidé kolem sebe jenom chodí, míjejí se. Nestýkají se mnohdy ani lidé žijící spolu na jednom poschodí v paneláku. Z tohoto pohledu je městská kultura sociálně nemocná. Sebevražda představuje přerušení nesnesitelného pocitu osamocení.