Chybějící vrstvy v podloží nebo jiná tloušťka dlažby dostaly před soud tehdejšího stavbyvedoucího a dva pracovníky technického dozoru, kteří měli být zodpovědní za kvalitu provedené stavby a za to, že je v souladu s projektovou dokumentací. To se ale nestalo. „To bezpochyby stavbyvedoucí věděl a přesto fakturoval, jako by stavba byla prováděna v souladu s projektovou dokumentací. To následně zjistil stavební dozor investora, ale přesto podepsal faktury, které byly navýšené oproti skutečnému stavu a proplacené,“ uvedl státní zástupce Jan Fuchs. Stavbyvedoucímu za podvod hrozí až tři roky vězení, dva lidé zodpovědní za stavební dozor jsou obžalováni kvůli porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti.

Podle pátečních výpovědí se nesrovnalosti začaly probírat na radnici poté, co na nesoulad s projektovou dokumentací veřejně upozornili bývalí opoziční zastupitelé a dnes členové koalice Tomáš Brčák a Petr Zdobinský. V té době byla první etapa revitalizace Podmokel největší městskou zakázkou. „Že je na stavbě velkoformátová dlažba, která není v souladu se stavební dokumentací, si všiml můj kolega Jiří Žid. Následně tuto skutečnost v řádu minut, možná desítek minut oznámil na magistrátu,“ uvedl před soudem Jiří Vlach, který měl na starosti autorský dozor na stavbě. Změnu v mocnosti dlažby před jejím položením přitom jako autoři projektu neodsouhlasili.

V tu dobu už byly podložní vrstvy uzavřené a nebylo je možné neinvazivně zkontrolovat. Teprve až pozdější sondy ukázaly, že chybí několik desítek centimetrů štěrkového podloží. Podle bývalého náměstka primátora Valdemara Grešíka, který měl ve své gesci rozvoj, byly výsledky sond překvapivé. Podle svých slov se o problémech dozvěděl ze sociálních sítí, nikoliv od zaměstnanců magistrátu. Zároveň uvedl, že změny v projektové dokumentaci se zhotovitelem, firmou Strabag, předtím neprojednávali.

Na to reagoval jeden z obžalovaných. „Po mých mnohých dotazech, proč stavíme, jak stavíme, jsem nakonec z nadřízeného vyždímal: Buď v klidu, je to domluvený s Grešíkem. Ale nemám to nijak zdokumentované nebo nahrané, nemám to jak dokázat,“ řekl v soudní síni obviněný stavbyvedoucí. O den dříve od jiného pracovníka Strabagu u soudu zaznělo, že změny, kvůli kterým nyní trojice stojí před soudem, byly s někým na městě domluvené. Dotyčný si ale nepamatoval jeho jméno. Grešík to odmítl s tím, že pokud by se o takových věcech dozvěděl, že začal by s nimi něco dělat.

V pátek vypovídala také bývalá primátorka Marie Blažková. Podle jejích slov se vedení města zaobíralo problémy na Husově náměstí a na ulici Prokopa Holého v červnu 2018. Ve stejném duchu vystoupil také bývalý radní Martin Weiss, který řekl, že informaci o nesouladu s projektovou dokumentací Grešíkovi předal. Ten mu měl říct, že je to nyní stavba, která není předaná a vše se bude řešit po dokončení. „Takovou odpověď bych asi těžko dal, takové věci není možné řešit při předání. Kdyby se jednalo o mobiliář, šlo by to řešit při podání, stavební věci ne,“ oponoval u soudu Grešík.

Další jednání řešící rekonstrukci Podmokel se uskuteční před děčínským okresním soudem 26. ledna.