Při kontrole cizinců, kteří pracují na území České republiky zjistili severočeští celníci ve svém regionu šest osob ukrajinské národnosti pracujících v rozporu s právními předpisy.

V Benešově nad Ploučnicí odhalili celníci tři dělníky, kteří při rekonstrukci kanalizace vykonávali výkopové práce. Celníci je přistihli v pracovních oděvech. Cizinci pracující pod hlavičkou ústecké firmy nebyli schopni prokázat na základě jakého pracovněprávního vztahu či jiné smlouvy vykonávají pracovní činnost.

V ústecké metropoli zjistili celníci také tři cizince. Kontroloři je přistihli asi v metr hlubokém výkopu s krumpáči a lopatami v rukách. Kontrolovaní, taktéž pracující pod hlavičkou ústecké firmy prováděli výkopové práce v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání. Jeden muž měl totiž povolení pouze na svářecí práce a další dva na práce betonářské.

Po provedeném následném šetření a uplynutí lhůty k podání námitek budou případy předány místně příslušným úřadům práce.

Během loňského roku provedli severočeští celníci v Ústeckém a Libereckém kraji 193 kontrol u nejrůznějších subjektů. Z tohoto počtu bylo 69 kontrol pozitivních, při nichž celníci zjistili celkem 125 cizinců, kteří vykonávali práci bez náležitého pracovního povolení. Mezi nejčastěji zjištěnými osobami porušujícími zákon o zaměstnanosti patřili občané Vietnamské, Ukrajinské a Moldavské národnosti. Kontroly celníci směřovali do odvětví, ve kterých dle vlastních poznatků a zjištění bylo zaměstnáváno nejvíce cizinců. Jednalo se především o stavebnictví, zemědělství, dřevozpracující průmysl, ale také stále častěji gastronomie, obchod a služby.

Zjištěné případy zaměstnávání cizinců v rozporu s právními předpisy předávají celníci příslušným úřadům práce, které mohou zaměstnavatelům cizinců ve správním řízení uložit sankci až do výše dvou miliónů korun.