Už měsíc se kácením stromů a keřů podél silnice první třídy z Děčína do České Kamenice zabývá Česká inspekce životního prostředí (ČŽIP). Odstranění přestárlých nebo do vozovky zasahujících dřevin mělo motoristům zajistit větší bezpečnost. Inspektoři během svých dosavadních kontrol zjistili, že při tamní likvidací porostů padaly i stromy, které mohly na svých místech dál růst.

„Máme už dost poznatků signalizujících, že zřejmě došlo k porušení zákona o ochraně přírody. Z toho pramení i hrozba citelné pokuty. Než ale padne jakékoli rozhodnutí, musíme ještě zvládnout další terénní šetření v inkriminovaných místech a na jejich základě pak rozhodneme o řešení celé problematiky cestou správního řízení,“ vysvětlil Jiří Hejduk z ústeckého inspektorátu ČŽIP.

Inspektorskou prověrku iniciovali v polovině března pracovníci státní ochrany přírody.

„Když jsme na několika místech viděli podivně prořezaná torza stromů a nebo vymýcené rozsáhlé pruhy porostů i ve větší vzdálenosti od silnice, než by podle našeho názoru bylo třeba, nemohli jsme tuhle záležitost nechat bez povšimnutí,“ zdůvodnil podání podnětu k dalšímu šetření Lukáš Blažej z děčínské správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

Kácení stromů lemujících silnici číslo třináct bylo dlouhodobě plánovaným záměrem Ředitelství silnic a dálnic. Silničáři zakázku svěřili mostecké firmě Joel. Její představitelé od samého počátku prací argumentovali tím, že se vůči přírodě ničím neprovinili. Drží se prý jen schváleného projektu. „S postupem prací se seznámili jak projektant, tak zástupci Lesů České republiky a dalších orgánů a institucí. Neměli vůči uskutečňovaným zásahům podstatné výhrady,“ reagoval jednatel mostecké společnosti Jiří Ježek. Projekt, který je směrodatným dokumentem, prý zejména v případě náletových dřevin i vzrostlejších porostů na některých místech nespecifikuje, které konkrétní stromy má zhotovitel prací pokácet.

Jde jen o určitou charakteristiku potřebného zásahu. Například odstranit shluk olšového porostu ve vzdálenosti do patnácti, dvaceti či více metrů od silničního tělesa. Lidem, kteří projíždějí po silnici, vadí i pokácený kus lesa nad Děčínem. „Nevím, jestli tam silničáři počítají s nějakým rozšířením stávající nebo vybudováním nové vozovky, ale nevypadá to hezky. Nehledě k tomu, že leckde padly stromy prakticky uvnitř lesa a jinde zůstaly stát v těsném sousedství silnice. To dost dobře nechápu,“ divil se Jiří Šroubek, který prakticky denně jezdí kolem do zaměstnání .

„Nepřísluší mi hodnotit kvalitu projektu. Stal se schváleným dokumentem, o kterém rozhodovaly mimo jiné také samosprávy obcí, na jejichž katastrálním území se stromy nacházejí. Jestli bylo a nebo nebylo v tomto schvalovacím procesu vše v pořádku, i to by mělo prokázat správní řízení,“ dodal inspektor ČŽIP Jiří Hejduk. Kritické výhrady k tomu, jakým způsobem si mostecká firma počínala při kácení a prořezávání stromů, zaznívaly už na samém počátku prací.

„Něco tak diletantského jsem ještě neviděl.“ lamentoval ředitel děčínské Střední zahradnické a zemědělské školy Libor Kunte. Tvrdil, že se sotva dokáže smířit například s řadou necitlivých zásahů do javorové aleje. „To jsou prostě nenapravitelné škody,“ dodal.

Už po první lavině kritiky se představitelé mostecké firmy nechali slyšet, že jejich práci haní někdo, kdo chtěl v rámci konkurenčního boje firmu nejspíš pošpinit a získat tak podobnou zakázku pro sebe. „Podnět ke správnímu řízení jsme podali proto, že se nám nezdá být úplně vše v pořádku. Naším prvotním zájmem je ochrana přírody,“ reagoval Lukáš Blažej ze správy Labských pískovců. Mostecká firma Joel se postará o náhradní výsadbu jedenácti set nových stromků. Jestli se bude muset vypořádat i s nějakou uloženou sankční povinností, o tom se teprve bude rozhodovat.