Hlídka muž upozornila, že pokud bude pokračovat, předvedou jej na obvodní oddělení policie ke zjištění jeho totožnosti, muž na to reagoval útěkem. "Strážníci ho samozřejmě nechtěli nechat z místa utéct a okamžitě se rozeběhli za ním. Po krátkém pronásledování ho dostihli a za použití donucovacích prostředků zadrželi. Spoutaného muže převezli na místní oddělení policie, kde byla zjištěna jeho totožnost," uvedl za městskou policii v Děčíně Lukáš Moudrý.

Nakonec vyšlo najevo, že muž k útěku neměl žádný závažný důvod. "Bylo zjevné, že jeho rozhodnutí bylo ovlivněno alkoholem, který mu znemožňoval jasně uvažovat," dodal Moudrý.