Kontrolu na některé severočeské soudy poslal ministr na konci roku 2008. Cílem prověrky bylo podle Pospíšila zjistit, jak se vyvíjí situace v severočeské justici, která byla za předchozího vedení ministerstva spravedlnosti neuspokojivá. Kontroloři odhalili nadměrné průtahy u 7 případů na Okresním soudu v Ústí nad Labem a u 27 v Chomutově.

„Ve všech čtyřech případech, kde navrhujeme kárné opatření snížení platu, jde o těžko ospravedlnitelné excesy průtahů, na které jsme museli takto reagovat,“ uvedl Jiří Pospíšil.

U dalších tří soudců, pro které jeho úřad navrhuje výtky, došlo k neúměrným průtahům. Podle ministra však na případech už pracují. „Lze říci, že hrozba kárného řízení byla dostatečně varující,“ dodal Pospíšil.

Trest pro soudce v Ústí zatím nepadl. „Situaci na tomto soudě prověřuje sama předsedkyně ústeckého okresního soudu. Závěry jejího šetření nám nejsou dosud známy,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti Jitka Zinke.

Předseda ústeckého krajského soudu Milan Kohoutek řekl, že oficiální zprávu zatím neviděl a o kárných návrzích úřadu Jiřího Pospíšila se dozvěděl až od médií. „Ministr využil pouze svého práva,“ uvedl jen Kohoutek.

O možném potrestání severočeských soudců informoval poprvé Pospíšil letos na začátku ledna. Kohoutek tehdy řekl, že pro nedostatek soudců vznikl na severu Čech stav s mimořádně velkým počtem případů, které nebylo možné včas řešit. Ještě v listopadu minulého roku šlo například o 34 966 občansko–soudních spisů, z toho přes dva tisíce starších pěti let.

„Soudci přitom v rámci severočeské justice počtem vyřízených věcí měsíčně přesahují doporučený průměr, který má soudce ve své agendě vyřešit,“ dodal Kohoutek.

Tři z kárných opatření jsou navržena na soudce v civilním úseku a jedno na soudce v trestním úseku. K nejčastějším průtahům mělo docházet při vyřizování platebního rozkazu, tedy při poměrně nenáročné agendě.

Podle mluvčí ministerstva Zuzany Steinerové tam došlo až k sedmileté nečinnosti soudce. Na trestním úseku byl například zjištěn případ, k němuž byl přizván tlumočník. Ihned potom se však soudce na rok a půl odmlčel. Řízení bylo zastaveno, protože obviněný spáchal jiný trestný čin a byl souzen jinde.

„K tomu lze jen dodat, že účastník od soudního řízení neočekává, aby soudce čekal, až se věc vyřeší sama nebo jinak,“ uvedl Pospíšil. K poslednímu listopadu loňského roku pracovalo v severočeské justici 372 soudců.

RADEK NOHL
JIŘÍ KORBEL