Dolnopoustevenští se poslední dva měsíce potýkají s narůstajícím vandalismem a se zvyšujícím se počtem černých skládek.

Vandalové za poslední dva měsíce stihli ve městě napáchat škody za několik set tisíc korun. Z budovy městského úřadu ukradli vlajku evropské unie, která nakonec byla nalezena na toaletách jedné z tamních restaurací. Výjimkou nejsou odpadkové koše plující v potoce nebo pohozené v příkopech. Devastaci neuniklo ani nedávno vybudované dětské hřiště. Tam někdo poškodil herní prvky i vstupní bránu.

Pracovníci městské úřadu pravidelně nachází také nepořádek v parcích, objevili i několik černých skládek, za rodinnými domky za kostelíkem nalezli hromadu nebezpečného odpadu. Vandalům neunikly ani dřevěné sochy, které zdobí ulice města, lavičky v parcích, autobusové zastávky a květinová výsadba. Představitelé města proto prosí obyvatele i návštěvníky města, aby nebyli lhostejní k takovému chování. Své poznatky ohledně černých skládek i vandalismu nahlásili na městském úřadu nebo přímo na policii, která tyto přestupky v současné době prošetřuje.