Zakázkou na revitalizaci Podmokel se zabývala také interní kontrola společnosti Strabag, impulzem pro prověření zakázky byla její obrovská ztrátovost. „Kromě toho, že společnosti Strabag přinesla velmi neblahou publicitu a soudní spor, byla a stále je velmi ztrátová,“ řekl před soudem vedoucí oddělení interní kontroly a člen představenstva. Ztráta měla doposud dosáhnout 22 milionů korun při 35 milionech korun výnosů.

Velmi významně se na výši ztráty podílelo předělávání částí stavby, které nebyly v souladu s projektovou dokumentací. „Pokud si pamatuji, tak je ztráta do značné míry výsledkem toho, že jsme museli materiál nakupovat dvakrát, že jsme museli řadu úseků předělávat. Podstatná část náměstí byla udělána dvakrát,“ popsal soudu problémy této zakázky vedoucí interní kontroly Strabagu. Ten také zopakoval informace z dřívějších jednání soudu o tom, že se nabídkou městu zabývala cenová komise stavební firmy, která cenu snížila z 55 na 45 milionů korun. Pokles o pětinu přitom podle tohoto manažera není neobvyklý. S ohledem na situaci na trhu se stavební firmy běžně snaží co nejvíce zakázky zlevnit a zefektivnit.

Na snížení cen se měly z velké části podílet nižší náklady na pořízení dlažebních kostek, které měly klesnout o třicet procent. Na takto nízkou cenu ale neměla stavební firma cenovou nabídku od dodavatele. Ten jí byl schopen dosáhnout pouze změnou některých parametrů dodávané dlažby. „Dali jsme novou nabídku, ta byla ale nedostatečná. Nabídli jsme proto, že jediná další úspora, kterou můžeme udělat, je v tloušťkách materiálů. Následovala objednávka, smlouva a z naší strany dodávky,“ řekl při své výpovědi jednatel kamenolomu, který dlažbu dodával. Podle jeho slov osm centimetrů silné kamenné desky pro dané určení byly dostačující, město ale požadovalo v dokumentaci desky o dva centimetry silnější. Rozdíl mezi prvotní nabídkou kamenolomu a realizovanou cenou byl přibližně 3,5 milionu korun. Po dodání přibližně 90 procent byly odběry zastavené, protože vypukla kauza spojená s postupem odlišným od projektové dokumentace. „Udělali jsme nabídku znovu na desítky. Takže finální cena byla výrazně vyšší, než jaká byla smluvní cena, protože jsme na stavbu dodali desky jak osmičky, tak poté i desítky,“ doplnil jednatel kamenolomu.

Další větev podvodu při realizaci Podmokel před děčínským soudem, září 2023:

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Stavební firmu navíc limitovalo to, že podle specifikace byl požadovaný kámen schopen dodat jen jeden dodavatel v regionu. Vedoucí kontroly Strabagu také potvrdil, že při sestavování nabídkové ceny firma spekulovala na to, že se podaří zadavatele, tedy město, přesvědčit ke změně zadávací dokumentace tak, aby bylo možné vybírat kámen z více lomů. K tomu ale nedošlo. „Neměli bychom objednávat nic, co není schválené a co nemůžeme do stavby zabudovat,“ doplnil manažer Strabagu před soudem s tím, že nákup dlažby neprošel ve firmě příslušným schvalovacím procesem. Došlo tak k překročení pravomocí obžalovaným Alexanderem L. a jeho kolegou ve vedení oblastního vedení Strabagu.

Peníze měla ušetřit také záměna štěrkodrti a mechanicky zpevněného kameniva. Štěrkodrť přitom nezaručuje optimální vlhkost a křivka zrnitosti. „Záměna je nejméně akceptovatelná v případě ploch pojížděných automobilovou dopravou,“ citoval soudce Jiří Uřídil z kontrolní zprávy Strabagu. Právě pod silnicí na ulici Prokopa Holého, na Husově náměstí a v Tržní ulici mělo k této záměně dojít.

Tehdejší manažer Strabagu Alexander L. je obžalován z organizátorství podvodu, při kterém měla vzniknout škoda téměř tři miliony korun. Měl to být podle obžaloby právě on, kdo stál za záměnou dlažby na ulici Prokopa Holého a Husově náměstí za méně silnou a za vynecháním některých konstrukčních vrstev opravované ulice. „Práce nebyly provedené v souladu s projektovou dokumentací. Byl použit levnější materiál, případně tam některý materiál zcela chyběl. Je obžalován z toho, že z manažerské pozice instruoval stavbyvedoucího, aby takto postupoval a používal na stavbě levnější materiál. Následně docházelo k fakturaci neodpovídající realitě,“ uvedl státní zástupce Lukáš Otipka.

Před děčínským okresním soudem pokračovala třetí větví kauza podvodu při revitalizaci Podmokel.
Kauza Podmokly: Jeďte dál, to se nějak vyřeší, mělo zaznít od manažera Strabagu

V první větvi před soudem stanul tehdejší stavbyvedoucí a stavební dozor, kteří dostali za podvod a porušení povinností při správě cizího majetku peněžité tresty.

Ve věci podvodu byla odsouzena také samotná stavební firma Strabag, která uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Tím se tak stavební gigant přiznal k podvodu a musel zaplatit pokutu 1,5 milionu korun a na své náklady zveřejnit rozsudek.

Soud plánuje v procesu s Alexanderem L. vyslechnout ještě například bývalého náměstka primátorky Valdemara Grešíka nebo bývalého vedoucího odboru rozvoje Petra Kužela.