Čtením listinných důkazů a především závěrečnými řečmi pokračoval ve čtvrtek 9. března sledovaný soudní proces mapující problematickou rekonstrukci Husova náměstí a ulice Prokopa Holého. „Mám za to, že vina všech obžalovaných byla prokázána přesně podle obžaloby. Mám za nesporné, že stavba nebyla provedena v souladu se smlouvou o dílo,“ uvedl v závěrečné řeči státní zástupce Lukáš Otipka. Ten obžaloval bývalého stavbyvedoucího Jiřího Č. z podvodu, stavební dozory Editu J. a Vladislav V. Poslední dva jmenovaní svou vinu během soudního řízení přiznali. I k tomu státní zástupce přihlížel při navrhování trestů. Editě Jiřišťové navrhl podmínečné zastavení trestního stíhání se zkušební dobou 24 měsíců, Vlasákovi pak navrhl peněžitý trest 40 tisíc korun. Pro něj navrhl vyšší trest proto, že má na rozdíl od Edity J. odborné stavební vzdělání.

Nejvyšší trest pak navrhl Jiřímu Č., jenž měl připravovat nepravdivé podklady pro fakturaci, které zahrnovaly i materiály, které nebyly na stavbu dodané, případně nevykonané práce. Podle návrhu má zaplatit pokutu 100 tisíc korun, původně přitom státní zástupce uvažoval o podmíněném trestu. I v případě Jiřího Č. nalezl polehčující okolnosti. Jeho výpovědi během soudního líčení totiž vedly k dalšímu rozkrytí machinací na stavbě a následně i k obžalobě samotné firmy Strabag i jejího manažera A.L. Před soudem uvedl, že pouze plnil pokyny nadřízených s tím, že veškeré nesrovnalosti budou s městem vypořádané po ukončení stavby. „Dovolím si říct, že tím nežádoucí stav, kdy byla vyvozena trestně právní odpovědnost pouze určitých osob, nikoliv všech odpovědných osob, byl napraven,“ doplnil státní zástupce Otipka.

Obhájci všech třech obviněných o svých klientech mluvili jako o obětech, které semlela mašinérie, kterou nemohli ovlivnit. „Ze strany Strabagu byl obětován pan Č., ze strany města Děčín byly obětovány dvě osoby. O této záležitosti musel vědět Strabag jako zhotovitel i statutární město Děčín. Byli obětováni ti, co byli přímo na stavbě. Ale před nimi byli ti generálové, kteří zůstali ve svých pelíšcích,“ řekl obhájce Jiřího Č. Luboš Hendrych s tím, že naprosto selhala kontrola z města. Jeho klient podle jeho názoru neměl ze žalovaného skutku žádný osobní prospěch. „Má klientka coby úřednice je obětí. Je obětí komunální politiky, kdy střet komunálních politiků dopadl jinak, než by si oni představovali. Byl to střet mezi tehdejším vedením a opozicí, které vedení neposkytovalo dostatečné informace,“ uvedla obhájkyně Edity J. Zároveň odmítla, že by chyby dělala úmyslně. „Neumím si představit, jak by měla fakticky kontrolovat uváděné údaje. Uvedla před soudem, že jí nebylo známo, že by byla použita dlažba menší tloušťky nebo chyběly podkladové vrstvy. Kontrolovala především formální správnost,“ doplnila obhájkyně Edity J.

Revitalizace Podmokel. Ilustrační foto
Kauza Podmokly: Strabag přiznal vinu, soud rozhodne v únoru

Kauzu revitalizace Podmokel rozplétá policie již řadu let. Důvodem byly chybějící vrstvy podloží, kdy stavební firma Strabag nepostupovala podle projektové dokumentace. Do opravované ulice osadila také dlažby menší tloušťky, než s jakou počítal projekt. Městu ale firma fakturovala plné částky, což mělo způsobit škodu převyšující dva miliony korun. Ty Strabag městu již vrátil.

Revitalizaci Podmokel řeší děčínský okresní soud ještě v dalších dvou větvích. Ta týkající se přímo společnosti Strabag skončila již pravomocným rozsudkem. Stavební firma uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, za podvod dostala pokutu 1,5 milionu a povinnost zveřejnit rozsudek. Před soud míří také někdejší technický vedoucí Strabagu A.L., který byl nedávno státním zástupcem obžalovaný.