Tehdejší manažer Strabagu Alexander L. je obžalován z organizátorství podvodu, při kterém měla vzniknout škoda téměř tři miliony korun. Měl to být podle obžaloby právě on, kdo stál za záměnou dlažby na ulici Prokopa Holého a Husově náměstí za méně silnou a za vynecháním některých konstrukčních vrstev opravované ulice. „Práce nebyly provedené v souladu s projektovou dokumentací. Byl použit levnější materiál, případně tam některý materiál zcela chyběl. Je obžalován z toho, že z manažerské pozice instruoval stavbyvedoucího, aby takto postupoval a používal na stavbě levnější materiál. Následně docházelo k fakturaci neodpovídající realitě,“ uvedl státní zástupce Lukáš Otipka.

Přímé zadání použití materiálu, který není v souladu s projektovou dokumentací, obžalovaným Alexandrem L. potvrdil Jan L., v době stavby asistent stavbyvedoucího. Stejně jako to, že stavba probíhala s odchylkami od projektové dokumentace. Přípraváři podle jeho slov na nesoulad upozorňovali od začátku s tím, že je to špatně. „Postupovali jsme podle notiček vedení. Bylo mi řečeno, že je to takto domluvené. Pan L. nám řekl: Kluci, pokračujte. Tahle záležitost se nějak vyřeší, ale pokračujte dál,“ řekl stavař s tím, že o tom, co bude fakturováno, minimálně Alexander L. věděl.

Soud rozdal v kauze Podmokly pokuty.
Soud rozdal v kauze Podmokly pokuty, nejvyšší stavbyvedoucímu

Před trestní senát se ve středu postavili dva děčínští městští zastupitelé Petr Zdobinský a Tomáš Brčák, který byl ve druhé polovině minulého volebního období náměstkem primátora pro rozvoj. Oba dva se o stavbu zajímají dlouhodobě a upozorňovali na problémy při její realizaci. Oba zopakovali svá vyjádření týkající se revitalizace Podmokel, která přednesli například na jednání zastupitelstva nebo u předchozího soudního jednání. Mluvili například o špatně vedeném stavebním deníku nebo nedostatečném dozoru ze strany investora, tedy města. „Stavbyvedoucí si sám nevybírá dodavatele, ty má připravené ze shora. Takže mi to do toho příběhu zapadá, že by pan L. mohl stavbyvedoucího takto instruovat. Pan L. je jen jedna polovina, tou druhou jsou ti, kteří ze strany zadavatele umožnili vznik této situace,“ řekl před soudem Brčák.

V první větvi před soudem stanul tehdejší stavbyvedoucí a stavební dozor. Sto tisíc korun má jako pokutu zaplatit bývalý stavbyvedoucí Jiří Čermák. Tomu původně hrozil podmíněný trest, ale pomohly mu výpovědi během soudního řízení, které rozkryly další větve komplikované kauzy. Čtyřicet tisíc korun má zaplatit stavební dozor Vladislav Vlasák.

Okresní soud v Děčíně. Ilustrační foto
Vinen. Strabag za podvody na revitalizaci Podmokel zaplatí 1,5 milionu

Soud stavbyvedoucího uznal vinného z podvodu. Soudkyně ale upozornila na to, že mu nebylo kladeno za vinu, že by rozhodl o tom, z čeho a jak se bude stavět. Věděl však, že se nestaví podle projektu, a přesto dával k fakturaci podklady, jako by se podle projektu stavělo. Hájil se tím, že konal podle pokynů svých nadřízených a rozpory se následně vyúčtují s městem. Stavební dozor Vlasák, který na rozdíl od Čermáka přiznal vinu, byl odsouzen za porušení povinností při správě cizího majetku.

Ve věci podvodu byla odsouzena také samotná stavební firma Strabag, která uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Tím se tak stavební gigant přiznal k podvodu a musel zaplatit pokutu 1,5 milionu korun a na své náklady zveřejnit rozsudek.