Více než litinová víka od kanálů nebo dopravní značky se na Děčínsku kradou barevné kovy, jako jsou měď nebo hliník. Nejčastěji jde o okapové svody a měděné elektroinstalace. Potvrdil to děčínský policejní mluvčí Vladislav Cvik. „Kradení vík od kanálů je dnes oproti minulosti už ojedinělou záležitostí. Důvod je jednoduchý, výkupci barevných kovů je odmítají vykupovat,“ uvedl Cvik. Dopravní značky podle policistů zloděje nelákají vůbec.

„Ten kanál tam byl otevřený více jak týden. Projíždím tudy každý den na kole do práce a musím říct, že to bylo pěkně nebezpečné. Kdo to tady nezná, mohl si ošklivě namlátit. Samozřejmě jsem to nahlásil. Co se dělo dál, to už nevím. Dnes už je kanál naštěstí zase zakrytý,“ postěžoval si Martin Novotný z Děčína. Na koho se v takovém případě obrátit? Možností je hned několik. Pomoci mohou vodovody a kanalizace, radnice, ale také policie. Na Děčínsku jsou vyčleněni policisté a kriminalisté, kteří se krádežemi kovů soustavně zabývají. V rámci šetření, tipováním osob a prověrek ve sběrnách s kovovým odpadem se jim daří v určité míře tato přestupková nebo trestná činnost objasňovat. „Výkupce je povinen řídit se platnou vyhláškou Ministerstva životního prostředí, která stanovuje podrobnosti nakládání s odpady. Musí vést evidenci, ve které bude zaznamenáno jméno i příjmení osoby, která předmět do sběrny přinesla, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu a také druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu,“ vysvětlil Cvik. Totožnost musí výkupce vyžadovat při výkupu tohoto materiálu: měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín, směsice kovů, kabely, železné kovy, neželezné kovy, železo a ocel, směsné kovy a kovy. Tato evidence by měla posloužit k rychlejšímu dopadení případných lapků. „Pokud ve sběrně zjistíme věc, která pochází z trestní činnosti, je výkupce povinen ji po výzvě policejního orgánu vydat. Stejně tak musí učinit, pokud jde o věc, která nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu, ale pouze přestupku. Jen s tím rozdílem, že o vydání rozhoduje a aplikuje ho správní orgán, nikoliv policista,“ doplnil mluvčí.

Počty případů krádeží kovových materiálů není možné porovnat. V policejních statistikách totiž tato trestní činnost není blíže specifikována a je zahrnuta do celkové majetkové trestné činnosti. „Myslím, že by taková statistika byla stejně neobjektivní, protože spousta takových případů spadá do přestupků a ty nejsou vedeny ve statistických výkazech,“ vysvětlil Cvik.

Policejní svodky svědčí o tom, že v mnoha případech chytí policisté sběrače kovů ještě dříve, než se kradené předměty dostanou do výkupen. „Přímo při krádeži jsme v polovině dubna chytili muže, který se na lup vydal do dvora zámečnictví v Děčíně 4. Škodu jsme vyčíslili na 13200 korun a ve zkráceném přípravném řízení jsme mu sdělili podezření pro trestný čin krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ uvedl policejní mluvčí. Stejně nejspíš dopadne také dvaatřicetiletý muž z Rumburku, kterého policisté podezřívají z toho, že z neuzamčeného skladu firmy Ocelot v Krásné Lípě za provozu odcizil čtyřicet kusů plechů.