Jan Skalický byl podle svých slov od počátku přesvědčen, že naplnil požadavky dané zákonem, tedy včetně materiálního naplnění trvalého pobytu, a že v Děčíně žije a má zájmy. „S výsledkem jsem spokojený, pro mne to není žádné zásadní překvapení. Soud potvrdil, že jsem Děčíňák. Neúspěšní kandidáti se snažili ovlivnit soudní cestou složení rady, to soud vyhodnotil jako nepřípustné,“ řekl krátce po oznámení výsledku soudu Skalický.

Jeho volba prvním náměstkem byla na pondělním jednání zastupitelstva příčinou dlouhé diskuze. Oponenti poukazovali jednak na to, že není dobré volit před rozhodnutím soudu, a jednak na to, že Skalický v Děčíně podle jejich názoru nežije. „Budu dělat vše pro to, abychom i s těmi, kteří nebyli zvoleni, ale kandidovali, měli i nadále korektní vztahy. Abychom byli schopni spolupracovat na úrovni komisí nebo výborů,“ doplnil Skalický, který tuto věc považuje za uzavřenou.

„Žiji v právním státě, a proto musím respektovat rozhodnutí soudu, i když s ním nesouhlasím. Jan Skalický podle mého přesvědčení do děčínského politického života nepatři a nezbude než s ním bojovat politickými prostředky,“ zmínil jeden z navrhovatelů volební stížnosti Lubomír Paroha (ODS) s tím, že se nejprve potřebuje s rozhodnutím soudu detailně seznámit.

Účelové stěhování?

Autoři stížnosti namítali, že Skalický se do Děčína podle jejich názoru přistěhoval účelově a fakticky ve městě nežije. Svědci při soudním jednání pak uvedli, že jej v domě, kde je přihlášen k trvalému pobytu, neviděli. „Soud konstatuje, že k naplnění materiálního vztahu k obci v případě kandidáta postačuje prokázání toho, že se kandidát v obci zdržuje a má k ní faktický vztah (pracovní, zájmový, rodinný, ekonomický), který zaručuje výkon jeho mandátu,“ uvedl soudce Petr Černý v usnesení s tím, že nelze klást nepřiměřené požadavky na nepřerušovaný pobyt.

Soud argumentoval dlouhodobým pracovním propojením Jana Skalického s Děčínem, novopečený náměstek totiž působí jako plavební lobbista. Zároveň také po určitou dobu pracoval v Českých loděnicích v Křešicích, kde podle jednoho ze svědků užíval služební byt.

V Děčíně se stal staronovým primátorem Jiří Anděl, primátorský řetěz mu předal Jiří Aster.
Vládu nad Děčínem převzalo ANO a SPD, staronovým primátorem je Anděl

Stejný soudce tento týden zrušil volby na Moldavě na Teplicku právě proto, že zde byli lidé přihlášení k trvalému pobytu pouze fiktivně. V odůvodnění usnesení Jana Skalického tento rozpor Černý vysvětlil. „Soud připomíná, že v případě realizace pasivního volebního práva to jsou voliči, kteří rozhodují, zda ten který kandidát dostane jejich důvěru, třeba i přes omezený čas, po který v obci pobývá, či přes své úzké zaměření. Jan Skalický měl faktický pobyt v Děčíně a voliči i přes skutečnost, že měl na volebním lístku uveden pobyt v jiném městě, jej do zastupitelstva města zvolili s více preferenčními hlasy, než měli jiní kandidáti s uvedeným pobytem v Děčíně,“ uvedl soudce v odůvodnění.