U děčínského okresního soudu pokračovalo v úterý hlavní líčení s bývalým starostou obce Dobrná Martinem Forró. Obžaloba ho viní z trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele a zpronevěry obecních peněz.

„Zaměříme se na čtení listinných důkazů a dalších spisových materiálů, které se v dosavadním projednávání tohoto případu podařilo soudu nashromáždit,“ uvedla děčínská soudkyně Iva Najbrtová před začátkem líčení.

Delikty dobrnského exstarosty se soud naposledy zabýval na počátku loňského listopadu. V celodenním maratónu výpovědí se tehdy vystřídalo šestnáct předvolaných svědků. U soudu tak svědčili bývalí zaměstnanci obecního úřadu, dřívější i současní zastupitelé včetně stávající starostky Dobrné Libuše Šrámkové. Vypovídali také představitelé firem a podnikatelé, kteří pro obec plnili a nebo v některých případech údajně měli plnit sjednané zakázky.

„Martin Forró je obžalován z toho, že několika padělanými fakturami postupně odčerpával z obecního rozpočtu finanční prostředky, které použil pro svoji potřebu a nebo opatřil neoprávněný prospěch jiné osobě. Obci tak způsobil škodu ve výši nejméně 738 tisíc korun,“ tvrdí obžaloba.

Martin Forró mohl obec okrádat také proto, že si pro sebe vymínil dispoziční právo ke všem účtům obce a peníze z nich vybíral tak, jak se mu zlíbilo. Svérázné hospodaření maskoval falešnými fakturami a doklady, které pak kriminalisté objevili pro domovní prohlídce. Některé výdaje nedoložil vůbec. Jak v přípravném řízení, tak v hlavním líčení exstarosta Dobrné opakovaně tvrdil, že se cítí nevinen a že odpovědnost za škody vzniklé obci nenese.

Kromě dřívějšího tříletého podmíněného trestu za zneužití pravomoci veřejného činitele uděleného děčínským soudem v říjnu roku 2007, byl Forró odsouzený na pět let za delikty, kterých se dopustil při svém soukromém podnikání. O odvolání proti tomuto trestu krajský soud ještě pravomocně nerozhodl.

V případě vynesení souhrnného trestu za delikty, kterých se dopustil jako starosta i v rámci svého podnikání, tak Martinu Forró hrozí až deset let vězení.