Podle osobní znalosti hlídky byt obývá invalidní muž, který je téměř neustále pod vlivem alkoholu, a jeho partnerka, která v konzumaci alkoholu nijak nezaostává. Opilá dvojice se i tentokrát projevovala velmi vulgárně, se strážníky začala spolupracovat až po zákonné výzvě ke zklidnění s upozorněním, že bude následovat předvedení na Policii ČR. Hlídka přestupkové jednání zadokumentovala a předala k dořešení příslušnému správnímu orgánu.