Celkem 21 vozidel bylo vráceno zpět na území sousedního státu Německa po zjištění, že osádka dováží do ČR komunální odpad v plastových pytlích. Nejvíce odpadových hříšníků bylo zjištěno na Chomutovsku.

„Jména řidičů vezoucích odpad do Čech budou předána protokolárně policejním složkám Německa s upozorněním, že o podobné turisty nemáme zájem,“ uvedl Miroslav Vlach z ústeckého ředitelství cizinecké policie.

S odpadky od německých sousedů mají své zkušenosti i v Dolní Poustevně.

Německá občanka odložila odpad ve čtyřech pytlích v části Markéta u Dolní Poustevny. „Když jsme pytle s odpadky nalezli, zajímalo nás, kdo se jich tímto způsobem chtěl zbavit, a otevřeli je. Dle nalezených dokumentů jsme zjistili, že jde o německou podnikatelku,“ uvedl starosta Miroslav Jemelka.

Trest i pokuta

Pytle i dokumenty nafotily a město o nálezu informovalo radnici v německém Sebnitz. „Do Poustevny přijel šéf sebnitzské městské policie a vše na místě zdokumentoval. Pachatelku čeká pokuta a povinnost přijet si pro svůj odpad a následně jej také správně zlikvidovat,“ doplnil Jemelka. Čeká ji ale také zveřejnění jména. Tím chce tamní radnice preventivně působit na další nezodpovědné lidi, kteří by snad měli stejné úmysly. „Německá strana chce i do budoucna, abychom ji o podobných případech informovali,“ ukončil starosta.

Jde jenom o odhalenou špičku ledovce. Starosta Telnice Jaroslav Doubrava v Deníku opakovaně uvedl, že podle sdělení jeho známých z Německa, ačkoliv k nám již nemíří kamiony s nelegálním odpadem, přetrvává pokoutný převod odpadků do Čech v menším množství. Dokonce i v malých dodávkových vozech, aby Němci ušetřili drahé poplatky za odpad. Akce cizinecké policie to potvrdila.

Cizinecká policie odhalila jednadvacet hříšníků, protože minulý týden od 24. do 29. srpna na území všech Inspektorátů cizinecké policie v rámci ústeckého oblastního ředitelství docházelo k preventivně – bezpečnostní akce pod názvem Úklid 09.

„Nejednalo se výhradně o kontrolu německých vozidel, ale o celkový průzkum pohybu cizinců přes státní hranice ve směru do ČR. Cizinecké hlídky kontrolovaly dodržování podmínek silničního provozu a podle situace nakoukly i do zavazadlového prostoru.

Bylo prověřeno 1586 vozidel a 1975 cizinců. Blokově bylo řešeno 217 osob, částka vybraná na pokutách přesáhla 96 000 korun,“ uvedl Vlach.

Do akce bylo zapojeno během týdne 214 policistů, včetně několika společných hlídek s policisty sousedního státu. Mezi úlovky kromě odpadu se připletl i jeden muž z celostátního pátrání, tři osoby byly řešeny pro přestupek oznámením správnímu orgány.

„Akce mimo jiné ukázala, že cizinci moc dobře neznají naše předpisy upravující provoz na pozemních komunikacích, někdy zapomínají na zapnutá světla, jindy parkují tam, kde nemají, třeba na lesních cestách,“ dodal Vlach.

František Roček
Alena Houšková