Marešovou přivedla do soudní síně justiční stráž. Chovala se klidně, nedávala na jevo žádné emoce.

Podle obžaloby loni v Lužické nemocnici na jednotce intenzivní péče zemřela žena (1941) v důsledku úmyslného podání nesprávného léku. Podle kriminalistů se měla žena dopustit podobných vražedných útoků již dříve. Je otázkou, zda se podaří soudním znalcům jenom podle zdravotní dokumentace prokázat u soudu, že Marešová způsobila smrt pěti osob.

15:00 - Pro dnešní den s on-line přenosem končíme. Pokračovat budeme pět v úterý ráno, kdy má soud pokračovat výslechem lékaře Petra Vondráčka. Vondráček na podezřelé úmrtí pacientky v Lužické nemocnici upozornil.

14:25 - Státní zástupce se odmítl vyjádřit novinářům. Obhájkyně Marešové řekla, že její klientka si nepřeje žádné vyjadřování pro média.

Dcera obžalované opustila soudní síň, aniž promluvila k novinářům.

14:19 - Výslech obžalované skončil. Hlavní líčení bylo přerušeno do úterních 08:00.

14:18 - V obžalobě je uvedeno, že obžalovaná aplikovala do krevního oběhu pacientů koncentrovanou látku kalium, čímž způsobila rozvrat vnitřního prostředí, který měl za následek poruchy srdečního rytmu, tzv. komorovou tachykardii s následnou zástavou srdeční činnosti.

14:17 - Na dotaz, kolik pacientů zemřelo na srdeční selhání za dobu jejího působení na oddělení, bývalá sestra uvedla: "Nejsem schopná Vám říci, kolik pacientů zemřelo na komorovou fibrilaci". "Bylo jich více, než je v obžalobě?" tázal se zástupce poškozených. "Je otázka, zda těch šest zemřelo na komorovou fibrilaci," odpověděla obžalovaná.

14:12 - Obžalovaná popisuje pohovor v nemocnici po poslední události. "Ptali se mě, jak jsem ředila vak. Nechápala jsem, proč se mě na to ptají," uvedla. "Pak mi řekl ředitel Šváb (tehdejší ředitel nemocnice Darek Šváb), že bylo v souvislosti s úmrtím paní K. podáno trestní oznámení a že si mám vybrat dovolenou. A pak se mě ptali na resuscitaci," řekla Marešová.

14:10 - Poslední službu měla bývalá sestra v noci na 6. června. "Pak po víkendu jsem měla jít na noční, ale volali mi, abych nechodila, ale abych se dostavila na interní komisi," uvedla Marešová.

14:08 - Na dotaz, jak je možné, že měla pacientka v těle vysoké množství draslíku, Marešová uvedla: "Bylo to možná z obrovského množství vody, které měla pacientka v krvi. Kalium mohlo vzrůst resuscitací i vývojem".

14:05 - "Kalium jsem do vaku dávala na dvakrát, určitě," uvedla Marešová na další dotaz Císaře. "Já jsem se dozvěděla na interní komisi, že kalium ve vaku nebylo. Já jsem přesvědčená, vím, že jsem to kalium do toho vaku dávala," zdůraznila obžalovaná.

Věra Marešová u soudu.14:00 - Bývalá zdravotní sestra popisuje průběh oživování paní K. "Ve většině případů jsme resuscitaci zahajovali a jen lékař rozhodoval o dalším postupu," uvedla. Zopakovala, že sama zahájila oživování masáží srdce.

13:43 - Zmocněnec poškozených Jiří Císař se vrací v dotazu k 5. červnu a přebalování paní K. "Jenom mi I. řekla, že byla paní prosáklá, ale nikdo mi to nevyčítal," uvedla Marešová.

13:42 - Zástupce se dostává k domovní prohlídce u obžalované. Policie při ní našla skripta týkající se koronárního syndromu. Marešová uvedla, že to má z doby ještě před atestací.

13:41 - Marešová uvedla, že vše o aplikaci dolsinu je v knihách zaznamenáno. "Já jsem měla jen několik aplikací, jiné sestry jich měly mnohem víc," řekla. "Nepamatuji si, že by někdy bylo něco kolem opiátů," uvedla Marešová.

13:38 - Ve skříňce Marešové se našla ampule dolsinu, což je návykový opiát na tišení bolesti. Státní zástupce se ptá na podrobnosti. "Mohl mi ji tam někdo dát," uvedla Marešová.

13:31 - Státní zástupce se ptá na reakci Marešové na informaci o zvýšené hladině draslíku v krvi pacientky. "On (doktor Vondráček) tvrdí, že se mě ptal, zda jsem dala kalium do vaku. Ale já si to nevybavuji… Myslím si, že se mnou o tom kaliu nehovořil," uvedla Marešová. Po smrti pacientky vak s kaliem dala kolegyni, aby ho mohla použít pro jiné pacienty.

13:30 - Státní zástupce se ptá na to, zda se na jednotce intenzivní péče projednával případ nějaké sestry kvůli nesprávnému podání léků. "Z nesprávného podání - to si nevzpomínám," uvedla Marešová. Poté se zástupce vrátil k případu, o kterém se dnes celý den u soudu mluví. Marešová uvedla, že prováděla krátkou resuscitaci masáží srdce. Druhá sestra šla zavolat lékaře.

13:29 - "Bránila jsem se, že jsem to neudělala já," řekla u soudu Marešová. Podle právního zástupce rodiny poslední údajně zavražděné pacientky Jiřího Císaře se Marešová snaží vystupovat sama jako oběť. "Zatím se ona stylizuje do role oběti, ale myslím, že je to celé jinak. Myslím si, že důkazy z přípravného řízení vinu prokazují. Nepředpokládám, že by znalci nebo svědci vypovídali něco jiného, než uvedli už v průběhu vyšetřování," řekl.

Věra Marešová u soudu.13:25 - Marešová měla problémy v rumburské nemocnici už dříve, když ještě nepracovala na jednotce intenzivní péče. Onkologicky nemocné matce své kolegyně dala namísto jednoho dva mililitry morfia, kolem roku 2005 se po zhoršení stavu jedné pacientky našla mezi dokumenty prázdná ampulka od léku, který v nemocnici nebyl běžně dostupný. Tehdy dostala Marešová údajně výtku.

13:20 - Marešová zopakovala, že se domnívá, že výpovědi, které jsou zaznamenané ve spise, byly ovlivněny medializací případu.

13:12 - Předseda soudního senátu s otázkami skončil, nyní dal prostor pro dotazy přísedícím.

13:11 - "Naposledy jsem měla stříkačku u paní K. ve 20:00, když jsem aplikovala antibiotika. Tu jsem poté vyhodila. Pak jsem měla stříkačku na použití kalia do vaku a tu jsem také vyhodila," uvedla Marešová. Nevybavuje si prý, že by se v osudnou noc pohyboval na oddělení někdo cizí, kdo tam neměl co dělat. Marešová také uvedla, že si nepamatuje, že by sama oddělení opustila.

13:09 - Soudce se ptá na rozdělení práce sester u pacientek a pak přechází k okolnostem úmrtí pacientky. "Odcházela jsem po šesté hodině… Pan doktor Vondráček neměl hotové papíry, neměl hotový úmrtní list, nebyl dopsaný, nevěděl, co má dopsat za příčinu úmrtí," uvedla Marešová. "Situaci jsem považovala za standardní," řekla. "Byla to normální služba," popsala Marešová den, kdy zaznamenali v nemocnici podezřelé úmrtí pacientky, po kterém se spustilo vyšetřování.

13:01 - Marešová řekla, že nechápe jednání doktora Vondráčka. Podle ní byl draslík odebrán jen jednou a poté už se jeho hladina nezkoumala. "Byla jsem u ní (pacientky) několikrát. Špatně se jí dýchalo. Dnes, když si to zpětně promítnu, mohlo to být plicním edémem…Ona pospávala, nebavila jsem se s ní o ničem," uvedla Marešová ke dni, kdy pacientka zemřela.

12:59 - Soudce se ptá na podání draslíku a na příčinu jeho zvýšené hladiny u posledního případu popsaného v obžalobě. "Domnívám se, že to bylo přirozenou cestou," uvedla Marešová. Draslík podle ní mohl stoupnout i při resuscitaci.

12:50 - Přestávka skončila, soud opět pokračuje v hlavním líčení.

12:41 - Soudce se ptá na pacientku Š., kterou si Marešová vybavuje. "V podstatě si nic nepamatuji," uvedla. "Jen vím, že byla na třetí posteli, protože jsem jí znala," řekla. Na nic jiného si prý nepamatuje. Na dotaz, zda si vybaVěra Marešová u soudu.ví, jestli se řešila po jejím úmrtí otázka zvýšené hladiny draslíku, odpověděla stroze: "Nevím."

"Další si nevybavím," uvedla Marešová k dalším případům. Nic si prý nevybavila ani zpětně. "Nepamatuji si ty lidi," řekla. Následuje desetiminutová přestávka.

12:30 - Soudce se ptá na podrobnosti k resuscitacím. A nyní přechází k jednotlivým případům. Vedle poslední údajné oběti si prý Marešová vybaví ještě jednu pacientku, další si prý nevybavuje. Při volném popisu v úvodu dnešního dne obžalovaná podle svých slov vycházela jen z podkladů ve spise, a to zejména ze zdravotnické dokumentace.

12:22 - Soudce se ptá na draslík. Na obecné znalosti o této látce. Právě vysoké dávky draslíku vedly podle obžaloby k poruše srdečního rytmu a následně k zástavě u šesti případů, které popisuje obžaloba.

"Eutanazii neuznávám," uvedla Marešová na dotaz soudce. "Z profesionálního hlediska ji ani nemohu uznávat," uvedla. Média zpočátku spekulovala o tom, zda právě důvodem k usmrcení pacientů nebyla eutanazie a tedy snaha o ukončení jejich bolesti.

12:14 - O svém vztahu k dceři Marešová řekla, že neměla s dcerou žádné problémy. "Byla jsem hodně zklamaná, když nedokončila vysokou školu, to mě hodně zasáhlo, ale jinak to byly běžné domácí problémy jako jsou všude," uvedla.

12:08 - Soudce se dále ptá na dobu, do které spadají v obžalobě popsané případy. "Měla jsem tehdy problémy. Vzala jsem si úvěr, který jsem musela splácet, brala jsem si služby navíc.....Někdy jsem spala i jen čtyři hodiny denně," uvedla. "To je vlastně vyčerpanost," zkonstatovala.

12:07 - Soudce se ptá na možné konflikty s lékaři. Probírá se jeden další případ. Soudce se pak dotazuje na pracovní náplň a podrobnosti k věcem, které ženu ovlivňovaly mimo pracovní rovinu. "Nezvládla jsem smrt maminky," uvedla Marešová. Matka obžalované zemřela v roce 1995. "Potřebovala jsem se zklidnit, byla jsem doma,…, zátěž jsem nezvládla," popsala. Dodala, že to byla jen krátkodobá věc. Dále už léky neužívala.

11:59 - "Jakým způsobem si vysvětlujete svědecké výpovědi ve Váš neprospěch?" ptá se soudce. "Já nevím, proč o mě tak mluvily. Byla jsem přesvědčená, že jsem dobrej kolektiv. Jsem překvapená, že o mě mluvily negativně," uvedla Marešová. Zopakovala, že podle ní jde o vliv medializace případu.

Věra Marešová stanula před soudem.11:58 - Dále se soudce ptá na možnou neshodu v názoru obžalované a další sestry na péči o pacientku, která zemřela loni 5. června. "Nebyly žádné předpisy na to, jak se co má dělat. Každá k tomu přistupovala individuálně," uvedla Marešová. U poslední údajné oběti šlo o spor mezi Marešovou a jinou zdravotní sestrou ohledně přebalení pacientky. Sestra údajně vytkla Marešové, že pacientku nepřebalila.

11:56 - Soudce se dotazoval na péči o pacienty příbuzných zdravotnickému personálu. Jeden spor u jedné pacientky spočíval podle Marešové v množství aplikovaného morfia. "Jsem si jistá stoprocentně, že šlo jen o množství, nikoliv o způsob aplikace," uvedla Marešová.

11:55 - "Jsem trochu nahluchlá a mluvím nahlas," uvedla Marešová k dotazu soudce na péči o pacienty. Mohlo to prý působit tak, že je nepříjemná. Uvedla, že si nevybavuje žádnou situaci, kdy by křičela na pacienty.

11:54 - "Bylo to na oddělení na rumburské nemocnici. Podezřelá jsem byla já, protože jsem měla v té době službu," dodala Marešová. Na další kázeňské problémy si prý nevzpomíná.

11:53 - Soudce se ptá, zda byla někdy "kázeňsky řešena". "Ano byla. Kdysi dávno podezřelá z podání jednoho léku u ležící pacientky," uvedla Marešová. Bylo to podle ní zhruba před deseti lety. "Paní byla hodně nemocná, hodně křičela, okolní pacientky si stěžovaly," popsala. "V koši mezi papíry se našla ampulka, bylo řečeno, že jsem ji musela podat já. Dostala jsem za to výtku, ale bránila jsem se," uvedla.

11:48 - Marešová popisuje i vztahy s lékaři, kdo s kým si tykal a vykal. "Já jsem si třeba s doktorem Vondráčkem tykala, znám ho od školky," uvedla. "Neměla jsem pocit, že by tam (na pracovišti) byl nějaký problém," zmínila. Konflikty byly podle Marešové s jednou sestrou.

Soudce se ptá na další konflikty se zmíněnou sestrou, kterou označila "K.". "To bylo na denním pořádku, pořád něco," uvedla Marešová. Na dotaz, zda měla s někým jiným konflikty, uvedla, že si na žádný jiný nevzpomíná. "Odchodem paní K. do důchodu se ten kolektiv upevnil," podotkla.

11:47 - Soudce žádá o popis pracovníků na oddělení. Tři sestry na jednotce intenzivní péče byly ve věku obžalované, další byly mladší. "Musím říci, že vztah je normální, donedávna jsem si to myslela, bývala doba, kdy jsem jednou měsíčně chodily na večeři, slavívaly jsme mezi sebou narozeniny a tak dále," uvedla Marešová.

Věra Marešová stanula před soudem.11:31 - Soudce si prohlíží fotografie ve spisu a Marešová popisuje u řečnického pultu celé oddělení. Další osoby ze zdravotnického personálu měly podle Marešové přístup kdykoliv na oddělení.

11:18 - Soudce se dotazuje na přítomnost lékařů na oddělení a poté na faktický popis oddělení, na kterém se podle obžaloby podezřelá úmrtí odehrála.

11:12 - Soudce se ptá na rozdíl mezi denní a noční směnou. Obžalovaná vše podrobně popisuje. Marešová má obhájkyni ex offo, tedy dosazenou státem. Výpověď poslouchá vedle státního zástupce Františka Stibora také Jiří Císař, který zastupuje poškozené, zmocněnec Lužické nemocnice, novináři nebo dcera obžalované.

11:04 - Marešová popisuje průběh celé směny. Co bylo její součástí, jak vypadala. Soudce se dotazuje na podrobnosti ohledně zápisu do zdravotní dokumentace. "Tyto výkony se občas psaly v půli směny nebo na konci, protože když byl fofr zdravotní dokumentace nebyla na prvním místě…Mohlo se stát, že se někdy něco nezaznamenalo," uvedla.

10:50 - Po hygieně u pacientů následovala podle Marešová snídaně a základní hygiena na pokojích, odběry, podání léků a podobně. "Pak byla velká vizita," pokračuje obžalovaná. Soudce si dělá poznámky, ostatní naslouchají.

10:49 - Marešová popisuje průběh předávání sesterských směn. A to, co následovalo poté. Odpovídá klidně, opírá se o stolek.

10:40 - K trestnímu řízení se připojili i příbuzní poslední oběti. Celkem 17 příbuzných požaduje po milionu korun. Zatím poslední se připojil k požadavku na odškodné dnes ráno. Lužická nemocnice se nepřipojila, podle právního zástupce neumí vyčíslit škodu. Příbuzný další oběti požaduje náklady na pohřeb a odškodné 300 tisíc korun.

10:39 - Čtyři další lékaři se střídali na jednotce intenzivní péče, mezi nimi byl i Petr Vondráček, který docházel jako externista. Marešová popisuje další personální obsazení na oddělení, kde se objevila podezřelá úmrtí. Sestry chodily na dvanáctihodinové pracovní směny. Podle Marešové bylo osm směnných sester. Během denní směny byly přítomny čtyři sestry a v noci dvě. Soudce žádá o jména sester. Podle Marešové byl "kádr stabilní". Obžalovaná má popsat průběh směn.

10:38 - Soudce se ptá na fungování oddělení. "Podle mě zodpovědnost za celé oddělení měl primář," uvedla Marešová. Dopoledne podle ní byla na místě lékařka a odpoledne lékař, který měl službu. Za chod oddělení měl zodpovědnost primář a lékařka.

10:34 - "Já vzhledem k tomu, že mi je 54 let, nehrnula jsem se na vysokou školu. A jde také o to, jak který špitál práci zaplatí," uvedla Marešová. Podle ní právě v Lužické nemocnici v Rumburku nebyla motivace studovat dál. Na interně působila od roku 2007.

10:33 - Marešová pracovala i na městském úřadě a končila na interně. Soudce se ptá na dosaženou atestaci. "Předurčuje mě na práci na kterékoliv intenzivní péči ve kterémkoliv oboru zdravotnictví," uvedla.

10:31 - Soudce Roman Felzmann, který předsedá senátu, rozhodoval také o trestu za brutální vraždu seniora z Tetčiněvsi na Litoměřicku. Vraha Františka Píšu poslal na 17 let do vězení. Nařídil mu i ochrannou psychiatrickou léčbu. Píša podle obžaloby starého muže ubil kladivem kvůli 1300 korunám, pokusil se ukrást i jeho automobil. Soudce rozhodoval také případ matky, která způsobila smrt svého osmiměsíčního syna. Dítě krmila převážně jen moukou s vodou a čajem. Věnoval se i případu rvačky při předloňském zahájení lázeňské sezony v Teplicích, při které zemřel Rom. Viníka poslal na pět let do vězení. Podle soudu nešlo o rasový motiv, jak tvrdila státní zástupkyně.

10:28 - Pokračuje se v hlavním líčení. "Maturovala jsem v roce 1980, pak jsem nastoupila v Rumburku na chirurgii, ale protože jsem chtěla něco víc, odešla jsem do Prahy," uvedla Marešová k popisu svého kariérního postupu. Dcera se narodila obžalované v roce 1989. V roce 1995 zemřela matka obžalované, proto se prý i s dcerou do Rumburku vrátila.

10:09 - Právě probíhá patnáctiminutová přestávka v jednání soudu.

10:04 - Znalecký posudek podle Marešové nepřihlíží například k tomu, jaký mají vliv na hladinu draslíku v těle jiná onemocnění. Marešová skončila se čtením své výpovědi.

Psali jsme: Soud projedná vraždy pacientů, obžalované sestře 
z Rumburku hrozí doživotí…ZDE…

9:59 - Obžalovaná Marešová si ve výpovědi stěžuje, že o řadě věcí nebyla informována. Navíc byl prý volný přístup k jejím osobním věcem.

9:51 - Znalecký posudek byl podle Marešové zpracován na základě objednávky policie. PVěra Marešová stanula před soudem.odle ní v posudku chybí určité souvislosti a podrobnosti například k účinkům draslíku.

9:50 - "Na závěr bych se chtěla vrátit ke znaleckému posudku, který byl zpracován, jak jsem už naznačila, zcela účelově," uvedla Marešová ve výpovědi u soudu.

9:45 - Obžalovaná žena ve své výpovědi zdůraznila, že byla zkušenou zdravotní sestrou a měla vzdělání a specializaci v rámci pomaturitního specializovaného studia a anesteziologicko – resuscitační a intenzivní péče. Proto dobře věděla jak zvládat péči o pacienty, včetně podávání léků. Zdravotní sestry, když hovořily s kriminalisty, uváděly, že si nedokáží představit situaci, za které by mohlo dojít k neúmyslnému podání koncentrovaného Kalia, což byl důvod smrti poslední pacientky, který vzbudil pozornost lékaře Petra Vondráčka, a přivedla zdravotní sestru Marešovou před ústecký krajský soud. Obžalovaná Marešová striktně odmítá, že by vědomě podala takovou koncentraci kalia, a naznačovala, že k nějaké chybě mohlo dojít ještě před jejím nástupem do služby. Výpovědi kolegyň – zdravotních sester hodnotila jako „jedna paní povídala…" Uvedla, že zdravotní sestry ji tím vrátily některé konflikty, které s nimi měla.
„Že jsem neměla ráda staré lidi? To bych tam vůbec nemohla pracovat… S přibývajícím věkem se člověk přibližuje starým lidem… proto jsem zůstala na jednotce intenzivní péče." Prý měla s nimi normální vztah. "Pacienti se ke mně na ulici hlásili," dodala.

9:42 - Na lékaře Petra Vondráčka, který na podezřelé úmrtí loni v létě upozornil, podalo vedení nemocnice v září trestní oznámení pro údajné nadržování a neoznámení trestného činu. Lékař, jenž mezitím z nemocnice odešel, jakékoliv nařčení od začátku odmítá jako účelové. Loni v říjnu Vondráček získal v komunálních volbách v Rumburku rekordní množství preferenčních hlasů a křeslo v městské radě. Vondráček kandidoval jako nezávislý na kandidátce ČSSD. Od letošního března zasedá v představenstvu Lužické nemocnice v Rumburku.

9:40 - Marešová, která byla po odhalení prvního případu z nemocnice propuštěna, má za sebou opakovaný pobyt ve vazbě. Poprvé na ni soud vazbu uvalil koncem loňského srpna. Zhruba po měsíci však byla propuštěna. Na konci listopadu byla Marešová v souvislosti s rozšířením obvinění o dalších pět vražd opět vzata do vazby, kde je dosud.

9:37 - Kriminalisté následně prověřovali také další případy úmrtí na jednotce intenzivní péče rumburské nemocnice. Vyšetřování jim komplikoval fakt, že nebyla k dispozici těla zemřelých. Na základě analýzy zdravotní dokumentace kriminalisté vytipovali 11 podezřelých úmrtí, z nichž u pěti znalecké posudky objevily obdobné stopy jako v případu první vraždy. Koncem loňského listopadu proto bylo rozšířeno obvinění Marešové o dalších pět vražd.

9:25 - Poprvé Marešová podle obžaloby zabíjela v lednu 2010. Další vraždy pak údajně spáchala na konci roku 2011, v dubnu 2012 a třikrát od února do června loňského roku. Marešová byla zpočátku stíhána pouze kvůli údajné vraždě sedmdesátileté onkologicky nemocné pacientky, která zemřela v noci na 6. června 2014. Na případ upozornil lékař Petr Vondráček, který mrtvé ženě nechal odebrat krev. Analýza ukázala, že pacientku zabila velká dávka draslíku, která způsobila srdeční arytmii a smrt. "Bral jsem to ale jako omyl zdravotní sestry, o úmyslu jsem vůbec neuvažoval," uvedl před časem Vondráček. Policie však dospěla k závěru, že šlo o úmyslný trestný čin.

9:20 - Podle žaloby zavraždila zdravotní sestra Marešová šest pacientů na jednotce intenzivní péče interního oddělení Lužické nemocnice v Rumburku. Všechny oběti - pět žen a jeden muž - zemřely v důsledku podání vysoké dávky draslíku. V médiích se zpočátku spekulovalo, že sestra prováděla eutanazii. Podle žalobce ale vraždila proto, aby si ulehčila práci s pacienty vyžadujícími neustálou péči.

9:15 - "I já trvám na řádném prošetření případu," uvedla Marešová. Odmítá, že by způsobila smrt pacientky. Podle ní navíc byly znehodnoceny důkazy, které mohly svědčit v její prospěch. Nyní se ve výpovědi věnuje dalším případům úmrtí pacientů.

9:10 - Za nepřesný a nedokonalý označila Marešová znalecký posudek z posledního případu. "Znalecký posudek byl vypracován účelově," zdůraznila.

9:02 - Marešová nyní popisuje situaci kolem posledního případu a průběh dne, kdy zemřela poslední údajná oběť. Soudce na obžalovanou jen občas pohlédne. Ostatní v soudní síni hledí většinou před sebe, dělají si poznámky.

9:00 - Obžalovaná popisuje situaci v nemocnici. Nebylo podle ní možné nemít rád staré lidi. Snaží se tak vyvrátit motiv, kterým podle obžaloby bylo to, že si chtěla ulehčit svoji práci s pacienty, kteří vyžadovali neustálou péči.

Věra Marešová stanula před soudem.8:50 - Marešová řekla, že je pod dohledem psychiatra a stále užívá léky. Ve výpovědi u soudu si stěžuje na média.

8:45 - Ve výpovědi popisuje Marešová své pocity, které zažívala při trestním řízení. Vyzdvihuje také své kvality coby zdravotní sestry.

8:40 - Obžalovaná čte ve stoje svou výpověď. Drží se stolku. Klepou se jí ruce. Mimo jiné řekla, že nedůvěřovala policii, ale nijak prý nemařila trestní řízení.

8:35 - Marešová u soudu řekla, že byla zřejmě 5. června 2014, tedy v den kdy byl nalezen poslední mrtvý pacient, "v nesprávnou dobu na nesprávném místě".

8:30 - Soud nyní přistoupil k výslechu. Obžalovaná chce vypovídat. Řekla, že je nevinná. Marešová uvedla, že ji poškodila medializace případu. Uvedla, že je jí zhruba 54 let, že chce přesvědčit soud o tom, že se žaloba nezakládá na pravdě.

Hlavní líčení je naplánované zatím na dva týdny. Ode dneška do pátku chce soud vyslechnout obžalované a svědky. V srpnu by mělo dokazování pokračovat a na řadu by mohly přijít i znalecké posudky. Právě ty byly pro žalobce klíčové. "Znalec potvrdil, že se i v těchto případech jde o stejný způsob provedení, čili o shodný modus operandi," řekl ČTK už dříve státní zástupce František Stibor.