V baru byla žena, jež odmítala zaplatit útratu ve výši dvou set padesáti korun. Žena ji nezaplatila ani po domluvách strážníků a navíc jim odmítla prokázat svou totožnost. Strážníci ji proto předali hlídce státní policie, která ji odvezla na svou služebnu.