Ke tříletému odnětí svobody s podmínečným odkladem na tři roky, odsoudil včera děčínský soud starostu obce Dobrná Martina Forró. Dopustil se trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a způsobil tak škodu značného rozsahu.
„Předmětem žaloby byla částka sedm set tisíc korun, kterou obci jako jistinu ke své přihlášce do výběrového řízení na stavbu vodovodu, poskytla akciová společnost SMP CZ Praha. Té obec nakonec zakázku nezadala, ale svěřené peníze ani nevrátila. Odpovědnost za to nese pan starosta. Jako veřejný činitel vykonával svoji pravomoc způsobem odporujícím zákonu a poškodil tak pražskou firmu. Ta poskytnutou částku musí po obci vymáhat cestou občansko právního sporu,“ vysvětlila děčínská soudkyně Iva Najbrtová.
Pravomocně uložený trest je na spodní hranici zákona. Dobranskému starostovi hrozilo podle příslušného paragrafu až deset let vězení. „Soud přihlédl k tomu, že pan obžalovaný projevil svoji lítost nad tím, co se stalo. Nebyl nikdy soudně trestán a zejména jsem přihlédla k tomu, že peníze nepoužil ve svůj prospěch, ale zajišťoval jimi běžné potřeby a chod obce,“ dodala soudkyně.
Právě tyto argumenty se staly i základem starostovy obhajoby. „Sám jsem se nijak neobohatil, předpokládal jsem lepší daňové i další příjmy například z prodeje pozemků, ze kterých pak budeme moci peníze firmě vrátit. Bohužel, tenhle předpoklad se nenaplnil i v zhledem k některým dalším ekonomickým těžkostem obce,“ připomněl po včerejším vynesením rozsudku Martin Forró. Připustil, že zřejmě co nejdříve nabídne svoji rezignaci. První příležitost vzdát se funkce starosty měl už včera večer na zasedání obecního zastupitelstva, které se ale v Dobrné uskutečnilo po uzávěrce vydání Deníku.
„Myslím, že pan starosta projevil lítost nad tím, co se stalo, vyloženě účelově. Zřejmě nechtěl, aby u soudu vypovídali svědci. Dobře věděl, že kdybych svědčila například jako bývalá ekonomka radnice já, argumentovala bych tím, že bylo ve finančních možnostech svěřenou kauci vracet poškozené firmě alespoň ve splátkách,“ poznamenala Hedvika Čechová.
Svérázné rozhodování pana starosty o tom, na jaké investice se obec zaměří a které výdaje upřednostní, se v Dobrné nelíbí opozičním zastupitelům. „Neměli jsme ale šanci prosadit jakoukoli změnu, která by vedla k lepšímu hospodaření obce. Lidé z kandidátky pana starosty nás vždycky přehlasovali,“ uvedl zastupitel Josef Čech.
Své funkce ještě před uplynutím konce volebního období v roce 2006 se vzdal býval místostarosta Miloslav Holada. Hlavním důvodem jeho rezignace byl právě přístup starosty k hospodaření. „Je nepoučitelný. Mockrát jsem mu říkal, že obec není jeho firma a že musí hospodařit rozumněji. Nedal si říci a tak jsem raději odstoupil,“ připomněl bývalý místostarosta.
„Pokud pan starosta teď dá svoji funkci k dispozici, a on by to udělat měl, protože nechceme v čele obce odsouzeného člověka, jeho nástupce docela lituji předem, Zdědí dluhy a závazky, se kterými bude hodně těžké se vypořádat,“ dodal Holada.
Vyjádření zástupců pražské firmy, která bude muset svých sedm set tisíc korun od obce Dobrná vymáhat v dalsím soudním sporu, se Děčínskému deníku nepodařilo získat. Ani po opakovaném volání nikdo nebral poskytnutý kontaktní mobilní telefon.