Dle velice podrobného popisu, který obdržela vyslaná hlídka od výše uvedené pracovnice, byl tento muž i s lupem zadržen mezi panelovými domy. Poté byl předán k došetření na obvodní oddělení Policie ČR.