Ten na své dvě nezletilé děti neplní vyživovací povinnost už od ledna roku 2004. Za tu dobu mu dluh narostl do výše přesahující sedmdesát tisíc korun. Bylo proti němu zahájeno trestní stíhání, kdy mu hrozí i nepodmíněný trest.