Během dvou dnů rozdali za sto dvacet dva přestupků pokuty ve výši téměř sedmdesáti tisíc korun. Policisté zkontrolovali přes sedm set vozidel. Dvacet řidičů nedodrželo rychlost, osm se dopustilo přestupku na přejezdech, patnáct nemělo bezpečnostní pásy a třicet devět mělo vozidlo ve špatném stavu.