Napravit to chce Národní ústav duševního zdraví (NÚD), který spustil nový webový projekt Perinatal.cz, kde ženy najdou pomoc.

Lékaři ženám radí, aby v každém případě vyhledaly odborníka, v České republice to ale drtivá většina rodiček neudělá. „Duševní poruchy jsou stále spojeny s velkým společenským stigmatem. Z našich dat víme, že 40 procent žen na mateřské a rodičovské by se stydělo, kdyby jejich rodina věděla, že vyhledaly profesionální péči o duševní zdraví, přitom vyhledat péči by mělo být samozřejmé a není to žádné selhání,“ potvrzuje psychiatr Antonín Šebela.

Popíjení alkoholu v těhotenství může vést k celému spektru zdravotních problémů souhrnně nazývaných fetální alkoholové poruchy
Alkohol v těhotenství? Nevratně mění mozek plodu, ovlivňuje i vzhled dítěte

Neléčení má přitom obrovské dopady nejen na ženu, ale také na dítě i širší rodinu. Avšak i nejbližší rodina může ale podle interního průzkumu projektu být častým vnějším vyvolávačem psychické nepohody u žen. „Například soustavným znevažováním pocitů ženy, nevyžádanými radami nebo i velkými nároky na její fungování v domácnosti,“ doplňuje Šebela.

Špatný psychický stav dožene některé ženy v krajních případech i k sebevraždě. Přesná statistika a data pro ČR chybí, lékaři ale hodnotí rizika ze zahraničních poznatků. Podle těch jsou sebevraždy v perinatálním období častější  v ekonomicky silnějších státech než v těch rozvojových. „Například v jedné kanadské studii odpovídala dokonaná sebevražda pěti procentům všech úmrtí žen v perinatálním období,“ vypočítává Šebela. Většina z nich odbornou pomoc pro řešení svých obtíží nevyhledala.

Vraždy novorozenců a kojenců 

Mnohem vzácněji se objevují ty nejhrůznější případy, tedy ty, kdy matka sáhne na život novorozenci. Starší, ale dosud jediná kompletní statistika, existuje pro období 1992 až 2002. Vypracovala ji Policie ČR ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. „Za období let 1992 až 2002 došlo celkem ke 41 případům vražd novorozenců a dvou kojenců, které spáchalo 42 rodiček, jejichž průměrný věk byl 26,3 let,“ stojí v dokumentu.

Sociální zázemí pachatelek bylo různé, od vdaných zaměstnaných žen, přes rozvedené nezaměstnané i svobodné studentky. Kriminální minulost měla jen jedna žena. Podle dokumentu byly, až na jeden, všechny případy vyhodnoceny jako vražda.

Podle statistiků podíl nedonošenců mezi novorozenci v posledních letech klesá
Zázrak české medicíny. Ročně zachrání sedm tisíc dětí velkých jako dlaň

Zároveň autoři studie uvádí, že psychické pochody hrály v činech skutečně svou roli. „U 68 procent případů došlo k usmrcení novorozence v důsledku rozrušení způsobeného porodem , tedy rozpoložením matky, které má původ ve fyziologických procesech vyvolaných porodem,“ doplňují. Podle databáze policie bylo u šestnácti žen zastaveno trestní stíhání, devíti soud vyměřil podmínku a jedné matce nařídil ústavní léčbu.

V Česku se narodí průměrně 100 tisíc dětí ročně, vraždy novorozenců jsou tak naštěstí stále jen naprosto mimořádnou událostí.

Screeningové dotazníky

Na novém webu Perinatal.cz, který připravili odborníci z NÚD, mohou ženy vyplnit  screeningové dotazníky, které ověří jejich duševní rozpoložení. „Zaměřují se na symptomy deprese a úzkosti a ženě poskytnou zpětnou vazbu o tom, zda může být těmito obtížemi ohrožena a kam se případně obrátit pro pomoc,“ upřesňuje Kristýna Hrdličková z NÚD.

Web obsahuje také reálné příběhy žen, tematické balíčky informací a další podporu.  Internetové stránky doplňuje i terénní screening, který probíhá ve dvaceti gynekologických ordinacích napříč Českem, a díky němuž se snad v budoucnu dostane psychická péče k ženám, které ji potřebují.