Petr Kratochvíl je majitelem vzdělávací agentury, jejíž hlavní náplní je vzdělávání pracovníků v sociálních službách a zdravotnických nelékařských profesí (www. seminare-skoleni.cz) a hlavním organizátorem tohoto kongresu.

„Naší filozofií i cílem je přispívat a rozvíjet koncepci integrované dlouhodobé a moderní péče pro zdravotně postižené osoby a pro seniory. Tuto činnost považuji i za osobní krédo. Naše firma podporuje a zajišťuje tuto koncepci především sofistikovaným, kvalitním a kreativním programem vzdělávacích seminářů, konferencí i kongresových akcí. Vybíráme a získáváme kvalifikované, teoreticky i odborně vyspělé a erudované lektory. Intenzivně spolupracujeme s Univerzitou J. E. Purkyně a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, konkrétně s vědecko-informačním centrem a s rehabilitačním oddělením. Tímto chci poděkovat Pavlovi Maršálkovi primáři Rehabilitační kliniky Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní, a. s., který v roli odborného garanta kongres zajišťuje," představuje celý projekt Petr Kratochvíl.

Ústecký kongres je určen zejména odborné sociálně-zdravotní veřejnosti, nicméně své si v ní najdou také pracovníci organizací pro zdravotně postižené osoby a laická veřejnost.

Pro kongres se pořadateli totiž podařilo získat a na jednom přednáškovém fóru tak shromáždit významné lékaře, vedoucí pracovníky sociálních služeb, zástupce Poslanecké sněmovny PČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, právníky i představitelé orgánů státní správy a samosprávy.

„Jsem velmi rád, že pozvání přijal a vystoupí i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása. Zároveň chci upozornit, že unikátem je pestrá a bohatá přehlídka sedmnácti vystavujících firem, které vyrábějí a distribuují v ČR produkty spojené s kompenzací zdravotního postižení, nebo podpůrnými produkty pro zdraví," upozornil organizátor kongresu.

Laická veřejnost má tady možnost se na jednom místě informovat a získat přehled o těchto nejnovějších výrobcích a pomůckách.

Koordinátorem kongresu je Josef Kočí, laureát Ceny Olgy Havlové pro rok 2012. Odborný sociální referent na oddělení rehabilitace Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem je dosud jediným laureátem této ceny ze severních Čech v celé historii Nadace Olgy Havlové.

„Obsah přednášek, vystoupení, ale i prezentace kompenzačních pomůcek a technik všech vystavujících firem naplňuje poslání celé akce. Filozofií je dlouhodobá integrovaná rehabilitace a systematizovaná dlouhodobá péče o občana, který vykazuje dlouhodobé postižení. Cílem je tedy zajistit vysokou kvalitu života občanů se zdravotním postižením, občanů disabilních a občanů ve vysokém věku využívajícím možností sociálních služeb. A to s využitím vzájemně propojené a ucelené zdravotnické péče, zdravotnické rehabilitace, sociální rehabilitace a sociálně-aktivizačních služeb," sdělil Josef Kočí.