V předvolebním seriálu Deníku vám představujeme sedm hlavních kandidátů na hejtmana Ústeckého kraje.

Poznal Evropu, Asii i Afriku. Přesto vám potvrdí, že nejlépe se cítí doma v rodných Litoměřicích. Lídr hnutí ANO pro krajské volby v Ústeckém kraji Petr Urbánek strávil i s rodinou v zahraničí více než deset let jako vedoucí poboček velké mezinárodní firmy.

„Byl jsem přitom odpovědný za tisíce zaměstnanců a rozpočet v řádu desítek miliard korun. Tyto zkušenosti mohu nyní využít při řešení problémů, které Ústecký kraj a jeho občany trápí," říká kandidát na hejtmana.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze po studiích nejprve pracoval osm let v ústecké Spolchemii. Od roku 1996 sedmnáct let působil v mezinárodní společnosti Lafarge.

Kromě pozice finančního ředitele v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku řídil posledních jedenáct let pobočky této společnosti v několika evropských, afrických i asijských státech.

Krajské volby 2016 Liberecký kraj.Zdroj: Deník/Iveta Köhlerová

Osmačtyřicetiletý Petr Urbánek je otcem čtyř dětí. „Všechny mám se stále stejnou manželkou," říká s úsměvem. Společné chvíle početná rodina ráda tráví sportem a cestováním. Nejraději vyráží na výlety po Čechách, zejména po Ústeckém kraji.

„Při našem dlouhodobém pobytu v zahraničí jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli pravdivost rčení „Všude dobře, doma nejlíp". Jde o můj rodný kraj, znám tu spoustu skvělých lidí, najdeme tu velké množství velice zajímavých historických památek i přírodních krás, které s rodinou rádi navštěvujeme," vypráví Petr Urbánek a dodává, že v kraji má oblíbených míst mnoho.

„Pokud bych však mohl zmínit pouze jedno místo, tak vyberu soutěsky ve Hřensku. Krásná příroda Českého Švýcarska mi prostě učarovala," přiznává Petr Urbánek, který se v současné době věnuje investičnímu poradenství. Dále je také zastupitelem města Litoměřice a předsedou místní organizace hnutí ANO 2011 v Litoměřicích. Do hnutí ANO vstoupil v roce 2014.

„Byl jsem odpovědný za tisíce zaměstnanců a rozpočet v řádu desítek miliard korun. Tyto zkušenosti mohu nyní využít i při řešení problémů v kraji."

„Před třemi lety mne zaujala myšlenka Andreje Babiše, aby se do politiky zapojili noví slušní a schopní lidé, kteří už něco ve svém oboru dokázali," popisuje své politické začátky Petr Urbánek.

ROZHOVOR: Pomůže jedině zásadní změna v systému sociální podpory

Každému lídrovi Deník položil pět stejných otázek s volební tematikou. Na jednu odpověď má kandidát maximálně 500 znaků.

1. Co je podle vás největším problémem Ústeckého kraje?

Mnohé statistiky řadí Ústecký kraj mezi nejhorší v celé republice. Máme tu nejvyšší nezaměstnanost a nejvíc sociálně vyloučených lokalit, v nichž žije dvakrát víc lidí než před 10 lety. Region stále víc chudne, kraj je nejhorší v čerpání evropských fondů na obyvatele. Mladí vysokoškolsky vzdělaní lidé z kraje raději odcházejí. Nelze opomenout ani nedostatečnou dopravní infrastrukturu či problémy ve zdravotnictví. Toto je vizitka tradičních politiků, kteří vedli kraj 16 let.

2. Jaké jsou priority vašeho programu?

Zaměříme se na urychlené řešení vyjmenovaných problémů. Oslovíme investory s vyšší přidanou hodnotou, kteří vytvoří nová a lépe placená pracovní místa. Podpoříme obce při řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, včetně omezení zneužívání sociálních dávek a obchodu s chudobou. Budeme pracovat na zlepšení dopravní infrastruktury, zdravotnictví, sociální péče či školství.

3. Pokud se dostanete do vedení kraje, na co se zaměříte jako první?

Chceme nastavit jasná pravidla, zprůhlednit a zefektivnit nakládání s veřejnými prostředky, skoncovat s klientelismem a korupcí a začít využívat takto ušetřené peníze na zlepšování životních podmínek občanů našeho kraje. Cílem je nastartovat rozvoj našeho regionu a společnými silami zlepšit jeho vnímání v očích široké veřejnosti, aby na něj mohli být lidé hrdí.

4. Na jedné straně kraj trápí nezaměstnanost, na druhé chybějí kvalifikovaní pracovníci. Jak byste tento problém řešil?

Vysoká nezaměstnanost má tři aspekty. O zvyšování nabídky zajímavé a lépe placené práce jsem už hovořil. Také chceme přizpůsobit školství potřebám zaměstnavatelů a podpořit technické vzdělávání a lepší provázanost škol s firmami. Absolventi s takovým vzděláním a praxí najdou dobře placenou práci snadno. Posledním aspektem je nechuť některých lidí pracovat či za prací dojíždět a jejich preference života na sociálních dávkách. Tady pomůže jen zásadní změna v systému sociální podpory, která má sloužit skutečně potřebným.

5. S kým byste byli ochotni vytvořit koalici v případě úspěchu? S kým určitě ne?

Budeme hledat programovou shodu, která nám umožní co nejlépe realizovat volební program a splnit to, co jsme slíbili. Mám však obavu, že tradiční politické strany budou chtít za každou cenu pokračovat společně v dosud zaběhnutých praktikách. Musíme tedy získat dostatečně silný mandát, abychom změny dokázali prosadit.