Publikace je už třetí dílo šikovného a nápaditého ctitele krajiny severu Čech. Předcházely jí knihy Tajemství Českého středohoří (Imagine Media, Ústí nad Labem 1914) a Zázračné České středohoří (Imagine Media, Ústí nad Labem 1917).

Loňská podzimní novinka vydavatelství Imagine Media, výpravná publikace o východní části Krušných hor, má více než 700 autorských snímků. „Východní Krušné hory“ s podtitulem „Krásy dvou světů“ dokumentuje přírodní i historické zajímavosti východní části Krušných hor, lokality z české strany krásného pohoří od Litvínova po Petrovice.

Zoo v Děčíně. Ilustrační fotografie.
Děčínská zoo po devíti letech zdražila vstupné o 20 korun

„Krušné hory mají za sebou bohatou historii dolování rud. Proto jsou tu popsány přírodní i historické zajímavosti, které najdeme nejen na povrchu, ale nahlédneme i do světa pod povrchem. Jako by barevný svět minerálů měl svůj odraz v barevnosti zdejších horských luk. Každá popsaná lokalita je označena číslem a zanesena do příslušné mapy, což usnadní orientaci zájemcům o krásy Krušných hor,“ píše Svoboda. Věří, že jeho kniha zaujme turisty, milovníky přírody, historie i sběratele minerálů. Stovky barevných snímků dokumentují každou popsanou přírodní, historickou i mineralogickou lokalitu. "Snažil jsem se o to, aby tato kniha o Krušných horách byla stejně výpravná jako mé předchozí dvě publikace o Českém středohoří,“ říká autor. „Proslulý severočeský mineralog Josef Emanuel Hibsch by z ní měl radost.“ 

Jste na obálce jako jediný autor, ale tak to úplně není, že?
Není. David Surý a Martin Surý, kolegové ze studia Imagine Media, dost pomáhali, přispěli i radou. Jsou autory několika snímků, podíleli se na vzhledu titulní strany, jejíž součástí je tajemná fotomontáž nejzajímavějších prvků krušnohorské krajiny. Šlo nám o to, aby čtenáře hned upoutala. Vzhled knihy se nese v podobném duchu jako naše předchozí publikace o Českém středohoří, takže tvoří jakousi ucelenou řadu. Její podtitul "Krásy dvou světů" upozorňuje, že Krušné hory mají i svůj podzemní svět a je stejně krásný, i když zase jinak, než svět nad zemí. Už si čtenáře v Ústí našla a věřím, že po besedách na zámku v Trmicích v pondělí 13. ledna od 17 hodin a v ústeckém infocentru týden poté, 20. ledna ve stejný čas, získá další.

V Rumburku proběhl 2. ročník Reprezentačního plesu.
V Rumburku proběhne ples města. Vstupenky jsou k mání, zahraje Bonus Orchestr

Nabízela se témata pro jednotlivé knížky sama?
Určitě. Krajina je bohatá z hlediska přírody i díky historii. Krušné hory tvoří přírodní překážku při vstupu do Českých zemí, důležité byly bitvy, které se tu odehrávaly v dobách, kdy přemyslovská knížata bojovala proti německým králům, ale i později bitva v době Napoleona… Kráčela tudy i historie evropského významu.

Podařilo se Krušným horám „napravit“ pošramocenou pověst z minulého století?
Byla úzce spjata s časy, kdy tu byla velká emisní zátěž. Z elektráren se uvolňovaly škodlivé látky, které poškozovaly smrkové monokultury. Ale to už je převážně minulost, situace se výrazně zlepšila. Je to vidět například na loukách, kde rostou orchideje, to je nádhera. Vypravit se tam na jaře a zkoumat to bylinné patro, to je opravdu potěšení.

Kniha popisuje lokality od Litvínova po Petrovice. Bylo nutné, navštívit každou lokalitu vícekrát?
Bylo to nezbytné. Každé roční období tu nabízí jiný pohled na krajinu, velmi lákavé jsou pro mne jako pro sběratele minerálů i výsypky starých dolů. Dokonce i místa, která byla opuštěna a zničena kvůli odsunu obyvatel po druhé světové válce, jsou pořád velice zajímavá. Krajina se stále vyvíjí. Je tu ještě dost inspirace na několik dalších knížek.

Miloslav Hűbner z Duchcova se věnuje naturální kulturistice. V kategorii nad 50 let získal několik ocenění.
Kulturista z Duchcova vyměnil zloděje za činky. Občas zhřeší pivem