O připravovaném turistickém svátku o posledním dubnovém víkendu (27. dubna od 8.00 hodin) jsme si povídali s Jaroslavem Maděrou z Klubu českých turistů z Nového Města pod Smrkem, který je organizátorem zajímavých turistických výletů. Připravuje je společně s turisty polskými i německými. Tři dny turistických výletů a cyklistických vyjížděk pod názvem 3D3Z3P (3 dny + 3 země + 3 pochody) se konají v okolí Nového Města pod Smrkem.

Klub českých turistů má na programu především akce pro své členy. Je možné, aby se vašich akcí účastnili i náhodní návštěvníci nebo lidé, kteří zde budou trávit dovolenou?
Klub českých turistů v našem městě má vytvořen roční program své činnosti. Pravidelně v květnu pořádáme jeden či dva organizované autobusové výlety pro každého, i nečleny klubu, další pak ještě na podzim. I těchto akcí se může cizí návštěvník zúčastnit. Vrcholnou akcí vedle každoročního červnového výstupu na Smrk je třídenní putování z Polska přes Jizerky do Německa. Spolupůsobíme při třídenním putování jako organizátoři druhého dne v českých Jizerkách. První den připravují Poláci v jejich Jizerkách a třetím vrcholným dnem je Zittauer Gebirgslauf v Žitavských horách, ke kterému se připojují turisté ze všech tří zemí a společně putují.

Tři země jsou v titulku turistického svátku, odkud začíná putování účastníků?
Pochodování 3D3Z3P začíná v Polsku ve městě Lubaň, kde se část německých i českých turistů zúčastňuje tamějších pochodů a pak přesun do Česka spolu s ostatními. Třetí den je v Německu v Žitavě, kde je vyvrcholení tohoto mezinárodního setkání Žitavskými pochody a běhy.
Zittauer Gebirgslauf byl zahájen výstavou v prostorách německé spořitelny začátkem března, kde jsme byli také účastni. Počet turistů Žitavských pochodů dosahuje až dvou tisíc a z toho bývá čtvrtina Čechů. Většina z nich se však účastní bez přihlášení.

Nové Město pod Smrkem se nachází poněkud stranou zájmu turistů, přitom jde o nádherný kraj plný pověstí a zajímavých přírodních krás. Dokáže svou nabídkou uspokojit návštěvníka, který hledá zajímavosti přírody nebo historické památky?
První obyvatelé k nám přišli v roce 1584, dnes má město čtyři tisíce obyvatel a svou polohou patří k vděčným nástupům pro toulky Jizerskými horami. V nejbližším okolí je pramen kyselky s minerální uhličitou vodou, směrem k polským hranicím byly zpřístupněny lehce radioaktivní prameny nazvané Samuel, Michael a Rafael.
V okolí jsou pozůstatky dolování cínových a měděných rud (do roku 1622), lze vidět několik vstupních otvorů do štol. Vedle nepřeberného množství malé sakrální architektury slouží stavba Klingerova mausolea jako místo pro rozloučení se zesnulými. Možná je prohlídka podzemní hrobky s rakvemi rodiny majitele textilní továrny Klingera z roku 1901 jako kulturní památky.
I další objekty města jsou zajímavé svou historií. Ať jde o měšťanku nebo soud či muzeum. Opravena byla secesní budova lázní a zaujmou i zdejší kostely, katolický a evangelický. Účastníci pochodu koncem dubna si budou moci prohlédnout zahradu honosné Klingerovy vily. Zvláště pak pro ně budou zajímavé výtvory přírody.

Turistika třemi zeměmi od pátku do neděle prochází pasážemi Jizerských a Žitavských hor. Co by mohlo účastníka zaujmout nejvíce? Z čeho vyšel námět pro tuto krásnou mezinárodní akci?
Putování Tři dny, tři země, tři pochody (3D3Z3P, letos již 13. ročník, v Německu 40. jubilejní) bylo iniciováno v roce 2000 Bertem Mannem z Mnichova, kterého napadlo propojit obyvatele euroregionu Česko Polsko Německo společnou turistickou akcí. Každá z pořádajících zemí zorganizuje na svém území turistické setkání buď pěší nebo cyklistické podle svých možností, se zajištěným zázemím. Turistické pochody začínají vždy na polském území v Lubani a poté následuje přesun na další putování do Česka a do Německa.
Zde jsou k dispozici tři trasy v délce 10, 15 a 25 km pouze pro pěší, včetně zázemí pro přespání a stravování. Následuje přesun do německé Žitavy, kde jsou připraveny trasy obdobného charakteru, ale na daleko masovější bázi. Od roku 1974 se zde pořádají Žitavské pochody, které dnes navazují na 3D3Z3P. Následuje vyhodnocení celé akce střídavě v Čechách, Polsku a Německu a příprava nových tras.
Na české straně se poslední dobou účastní přes dvě stě lidí z různých koutů Evropy. Připravili jsme pro ně ve městě zázemí pro stravování a večerní zábavu. Trasy v okolí jsou po určité době obměňovány, aby se nestaly jednotvárnými. Vždy dvě vedou partiemi Jizerských hor s možností výhledů, poznání přírody Jizerek, mnohdy se značným převýšením (výstup na Smrk). Jedna trasa je místní, letos uspořádána jako výlet po pamětihodnostech města. Účastníkům nabízíme dostatek propagačního materiálu a suvenýrů. Organizaci zajišťuje většina členů Klubu českých turistů, ale také řada lidí z jiných sportovních oddílů a občanů.

Málokdo ví, že nedaleko se nacházejí tři překrásná polská jezera. Jsou zahrnuta do vašeho programu?
V Polsku jsou nejbližší dvě jezera Lešnianskie (140 ha, výška hráze 30 m, z roku 1907) poblíž města Lešna, na něj navazující Zlotnickie (přehrada a elektrárna, 120 ha, výška hráze 23 m, z roku 1924) u obce Zloty Potok. Obě nádrže jsou na řece Kwisa. Poblíž Lešny je známý zámek Czocha postavený Přemyslovci. Další jezero je Witka u Zawidova vybudované v letech 1960 64 na řece Smědé. Jezera jsou navštěvována jen při občasných cyklovýletech klubu, trasy pochodu tudy nevedou. Všechna jezera jsou rekreační zóny a vhodná pro rybaření.

Pochody jsou záležitostí celého města. Je mezi občany zájem o tělovýchovu a sport v takové míře, která vychází už z novodobých specifik kraje?
Tradičním sportem je fotbal, hrávala se zde česká házená a hraje se volejbal. Mezi mládeží byly oblíbeny v minulosti i šachy. Mezi starší generací se těší zájmu turistika, nově bez rozdílu cyklistika. Nejen místními je využíván Singltrek pod Smrkem, jakožto nenáročný druh cyklistického sportu v přírodě pro každého. Nyní je už zpřístupněno na 60 km tratí nejen na území Česka, ale i Polska. Nástupními místy u nás jsou koupaliště, Na Spálence a u Obřího sudu nad Libverdou.
V polovině května pořádá místní horolezecký oddíl netradiční triatlon smíšených párů s názvem Novoměstský Sršáň. Každoročně první červnovou sobotu se koná výstup na Smrk organizovaný Klubem českých turistů.

Součástí dovolených bývá i kultura. Konají se ve městě akce, které by přilákaly i náhodné turisty?
Kultura ve Městě je zastoupena činností pěveckého amatérského souboru Veselost, který pro veřejnost pořádá několik koncertů v roce. Je zde i dětský pěvecký sbor při ZUŠ. Dále je aktivní Docela malý divadelní soubor, který uvádí jedno představení za rok, hraje v prostorách základní umělecké školy nebo hostuje. I cizí návštěvník může navštívit Senior klub s přednáškovými cykly, návštěvou divadel, výlety. Kulturní sdružení občanů německé národnosti pořádá každoročně koncert Berlínského dechového orchestru. Sportovní a relaxační centrum nabízí v srpnu na koupališti rockový festival.

Kudy se k vám automobilista dostane nejlépe? Třeba od Varnsdorfu nebo Liberce?
Příjezd autem do Města je buď od Liberce přes Frýdlant (30 km), případně přes Raspenavu, ale to nedoporučujeme, protože se zde řeší oprava vozovky a mostů po povodni v roce 2010. V Raspenavě navíc probíhá kopání kanalizace. Další přístup je v létě přes Jizerky směr okolo soušské přehrady, přes Smědavu, Bílý Potok, Hejnice, Libverdu. Cesta vlakem je přes Frýdlant, kde je nutno přestoupit. Autobusová doprava není příliš vhodná…

Zpracoval Milan Turek