Založení města a pevnosti si 5. a 6. října v Terezíně připomenou účastníci tradičních Josefínských slavností. Na oslavy každoročně zavítá přes šest tisíc návštěvníků, které zavedou vojáci v dobových uniformách a v historické zbroji do období konce 18. století.

Letos je čeká pestřejší program, do kterého se zapojí několik set vojáků ze spolků z ČR, Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Francie, Ruska a Srbska.

Válečná vřava se odehraje poprvé v severozápadní části pevnosti kolem Litoměřické brány, proto bude v sobotu 6. října uzavřen hlavní průtah městem Pražskou ulicí.

„Tržiště a doprovodný program proběhne opět na parkovišti u Retranchementu 5. K vidění zde bude také ukázka vozového parku a techniky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru,“ popsal hlavní organizátor slavnosti Jiří Hofman.

„Poblíž Litoměřické brány rozloží své stánky a dílničky doboví řemeslníci, u rekonstruovaných Dělostřeleckých kasáren vznikne vojenské ležení. U Ravelinu 19 vojáci představí techniku a výzbroj z období první světové války a vzniku Československa,“ dodal.

Návštěvníky přivítají dělostřelecké salvy vypálené z podzemních kasemat. Hlavním hřebem programu jsou dvě sobotní bitevní ukázky v 15 a 19 hodin, které proběhnou na promenádní cestě.

Tak bavily Josefínské slavnosti loni: 

a tak předloni: 

„Připravili jsme přesnou rekonstrukci útoku na terezínskou pevnost, jak ji odhadoval její stavitel a první velitel Karel Nikolas Steinmetz,“ přiblížil pořadatel. „Pro diváky je pak bezpečný prostor vytyčen všude na okolních valech,“ dodal Jiří Hofman.

Samotného stavitele si mohou lidé připomenout o den dříve. K jeho hrobu na pevnostním hřbitově se vydá v pátek v 19 hodin po varhanním koncertě v kostele slavnostní průvod, který se koná jako připomínka 220 let od jeho úmrtí.

Sobotní program začíná v 10 hodin slavnostním průvodem z vojenského ležení přes náměstí na tržiště, kde budou slavnosti oficiálně zahájeny. Kromě velkolepých bitevních ukázek mohou návštěvníci zhlédnout tradiční vystoupení skupiny skotských dudáků z polské Czenstochowe, ukázky katovského řemesla, černé husary či sokolnictví. Oslavy zakončí večerní bitva a ohňostroj.

„Jsem hrdá na to, že tuto velkolepou akci, která se může rovnat s oslavami v dalších slavných evropských pevnostech, připravují dobrovolníci z místních spolků, ale i vojáci z Infanterieregiment No 42 a Steinmetz Terezín 1780, již zasáhnou i do bojů. Letos nám s přípravami pomáhají i vězni z litoměřické vazební věznice,“ doplnila starostka města Hana Rožcová. Během obou dnů bude přístupna většina výstavních prostor a objektů, které v uplynulých letech prošly rekonstrukcí.

TEREZÍN.Základní kámen Terezína položil 10. října 1780 císař Josef II. Rozloha pevnosti dosáhla necelých 400 hektarů, stavbě musely ustoupit obce Německé Kopisty a Travčice a přeloženo bylo i koryto řeky Ohře.

Do bojeschopného stavu se pevnost uvedla v roce 1790. Jejím účelem bylo chránit přístupové cesty, kterými během prusko-rakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská vojska. Své obranné vojenské poslání však nikdy aktivně nemusela splnit. V roce 1882 jí byl proto statut pevnosti odebrán.