Studenti z Technické univerzity v Liberci představí své školní projekty veřejnosti. Několik z nich dostalo šanci prezentovat bakalářské práce v Galerii KusKovu v Praze.

Na výstavě se objeví projekty, které vznikly v loňském roce pod vedením Bořka Šípka, Leony Matějkové a Jaroslava Brabce. Studentská díla jsou přístupná veřejnosti od 1. října až do konce měsíce, prohlédnout si je budou moci i návštěvníci mezinárodní designérské přehlídky Designblok, jejíž 13. ročník proběhne od 9. do 13. října v Superstudiu na Nákladovém nádraží Žižkov a Openstudiu v Kafkově domě u paty kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

„Osm talentovaných studentů představí různorodé práce, například architektonický návrh veřejného prostranství před hlavním vlakovým nádražím v Praze, designérské intervence na secesním mostě v Chrastavě či orientační systém pro nevidomé a slabozraké pro knihovnu v Hradci Králové. Součástí jsou i fotografie, animace a scénografie," představila výstavu Leona Matějková z Katedry environmental designu.

„Vystavené projekty pracují s participiálním přístupem k navrhování. Vznikají tak kvalitní práce s přesahem do sociálního kontextu a mezilidských vztahů," dodala Matějková.

Design prostředí

Podle vedoucího katedry Bořka Šípka se Design prostředí pohybuje mezi architekturou a volným výtvarným uměním. Může sloužit praktickým účelům, ale nejdůležitějším faktorem je estetická funkce. Jedním ze studentů, kteří své práce vystaví v galerii, je Josef Trakal. Ten svůj projekt nazval Genius loci secesního mostu v Chrastavě.

„Most je místem, kde se po staletí křižuje mnoho energií, které tvoří zvláštní atmosféru. Cílem práce bylo využít těchto energií a událostí. Navíc se jedná o území, které nese spoustu vzpomínek spjatých s historií, druhou světovou válkou, ale i událostí z nedávné minulosti, kde můžeme hovořit skoro o přítomnosti. Most strhla povodeň v srpnu 2010 a učinila ho tak jedním ze symbolů zkázy. V neposlední řadě byl na místě spáchán ,,atentát" na tehdejšího prezidenta České republiky Václava Klause," vysvětlil Trakal.

Dalším prezentovaným projektem je Noční park Martina Huňaře, kde se student snažil napravit špatnou reputaci parku před budovou Hlavního nádraží v Praze. „Impulzem k řešení tématu je současné povědomí o nočních veřejných parcích jako „černých dírách" živoucího města. Sociální problémy se často objevují v těchto veřejných prostorách a kulminují právě ve večerních a nočních hodinách. Z těchto důvodů byly, jako modelová situace, vybrány Vrchlického sady, kterým se přezdívá Sherwood (les, ve kterém loupil Robin Hood, pozn. red). K výběru přispěl i bohatý historický vývoj z okrasné zahrady do dnešního stavu," řekl Huňař.

Navrhované řešení zaujalo i odborné vedení katedry a student za něj získal cenu děkana.

Design pomáhá

Michal Feuermann se s projektem Bariéry zaměřil na sociální aspekt Designu prostředí, tak jak o něm hovořila Leona Matějková. V bakalářské práci řeší problematiku orientace slabozrakých lidí v prostoru. Bariéry se snaží usnadnit pohyb těchto lidí ve veřejném prostoru.

„Zabýval jsem se barevnou úpravou interiéru v návaznosti na potřeby slabozrakých lidí a lidí s menším poškozením zraku. Projekt představuje způsob, jak je pomocí systému skládání barevných ploch možné zlepšit orientaci v prostoru, a tím odstranit některé bariéry slabozrakých lidí. Je třeba tato místa odhalit a následně odstranit," popsal svou práci Feuermann, který projekt zpracoval na příkladu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Návštěvníky určitě zaujme i práce Kristýny Vedralové. Ta vypracovala schéma nové televizní stanice, jejímž hlavním tématem je smrt.

Vedralová k práci řekla: „Mapuji vztah médií k otázce smrti a zájem veřejnosti o toto téma. Popisuji vytvoření základní corporate identity pro stanici. Následuje jednoduchý konceptuální návrh Programového schématu a zhodnocení celého díla."

To, že studenti Designu prostředí vystavují své semestrální práce mimo Liberec, je zásluhou vedoucího katedry Bořka Šípka. Galerie KusKovu, kde výstava studentských prací proběhne, funguje od roku 2006 a specializuje se na tvorbu převážně českých výtvarníků, uměleckých kovářů a šperkařů.

Letošní novinkou bude zapojení výstavy do přehlídky designu. Designblok je výběrová mezinárodní přehlídka současného designu nábytku, průmyslového designu, bytových doplňků, svítidel, módy a šperku.

V loňském roce ji navštívilo přes 40 tisíc návštěvníků a organizátoři očekávají, že letos bude návštěvnost ještě větší. Superstudio, která se přesouvá každý rok do jiné budovy v Praze, se letos usídlí v budově Nákladového nádraží na Žižkově. Unikátní funkcionalistická stavba Karla Caivase a Vladimíra Weisse z let 1931- 34 byla letos zapsána na seznam národních památek.

„Hlavní výstavní prostor bude umístěn v bývalých skladech. Instalace výrobců a kurátorské výstavy navíc doplní několik prezentací umístěných přímo na železničních vozech. Pohyb lidí bude v rámci areálu usměrněn mimo běžné dopravní trasy a to do architektonicky nejzajímavější vnitřní části kolejiště a nástupišť," řekla mluvčí Designbloku Larisa Blichová.