Usnesení prošlo zastupitelstvem v pondělí 22. června, nedlouho poté, co ÚOHS potrestal krajskou dopravní společnost pokutou 18 milionů za nákup autobusů v jednacím řízení bez uveřejnění, kdy podle úřadu vyloučila soutěž o zakázku. Dopravní společnost Ústeckého kraje se proti rozhodnutí ÚOHS odvolala a rozklad čeká na přezkum předsedou. Vedení antimonopolního úřadu považuje výzvu krajských zastupitelů za nátlak na jeho předsedu a spojuje ji právě s očekávaným Rafajovým rozhodnutím v autobusové kauze.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Jaroslava Komínka (KSČM) přezkoumávání veřejných zakázek v režii ÚOHS nezřídka vykazuje znaky svévole. „V řadě případů postupuje úřad netransparentně, bez kritického posouzení přebírá tvrzení různých stěžovatelů a diktuje zadavateli, jaké plnění by měl poptávat. Zadávací řízení jsou pak rušena i kvůli legitimním požadavkům, které jsou na trhu běžné a pro dodavatele lehko splnitelné, popřípadě jsou zcela triviální. V důsledku toho jsou zadavatelé často nuceni poptávané plnění přizpůsobovat nikoli svým potřebám, ale požadavkům dodavatelů, což popírá smysl veřejného zadávání, vede k plýtvání s veřejnými prostředky a zpravidla i k neúměrným průtahům,“ řekl Komínek.

Ilustrační foto - autobus
Kraj neuspěl u soudu, zrušení smlouvy na nové busy antimonopolním úřadem platí

Vláda by podle přání krajských zastupitelů vedle samotného Rafajova odvolání také měla připravit návrh zákona k systémové reformě rozhodovacích mechanismů ÚOHS. Zejména omezit jejich nadměrnou koncentraci právě v rukou předsedy.

Podle vedení ÚOHS je výzva Ústeckého kraje zcela nepodložená. „Zadavatelé si neuvědomují, že smyslem zákona o zadávání veřejných zakázek je zajistit co nejširší soutěž o veřejnou zakázku,“ konstatoval mluvčí úřadu Martin Švanda. „Pokud nastavením zadávacích podmínek omezují okruh dodavatelů, kteří se mohou zakázky zúčastnit, pak je zcela namístě, že úřad svým rozhodnutím uloží zadavateli nápravné opatření nebo pokutu. Úřad rozhoduje zcela nestranně a výhradně na základě platných právních předpisů, jeho rozhodnutí jsou přezkoumatelná správními soudy. Posuzovat zákonnost a správnost rozhodování ÚOHS je tedy oprávněn soud, nikoliv zadavatel,“ dodal Švanda.

Podle antimonopolního úřadu se lze domnívat, že výzva kraje má sloužit jako nátlak na předsedu ÚOHS, který bude v nejbližší době rozhodovat o rozkladu proti pokutě 18 milionů korun. Jeho verdikt bude pravomocný, kraj ale proti němu může podat žalobu u Nejvyššího správního soudu.

Autobusová doprava Ústeckého kraje. Ilustrační foto
Diskriminace při koupi autobusů za miliardu? Nesmysl, zní z kraje