Cílem akce Bezpečně u vody je zajistit bezpečnost v okolí vodních ploch a v rekreačních areálech. „Z předchozích let máme zkušenost, že uživatelé vodních ploch se neřídí plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály, nemají při sobě při plavbě na plavidle průkaz způsobilosti nebo osvědčení vůdce plavidla, případně provozují přístaviště nebo kotviště bez povolení plavebního úřadu,“ uvedl k zaměření akce ředitel služby pořádkové policie Petr Sehnoutka.

Vedle osobního bezpečí budou policisté připomínat i dodržování pravidel silničního provozu, kontrolovat zákaz požívání alkoholu nebo upozorňovat na úskalí zajištění majetku při pobytu u vody. Velkou pozornost mohou očekávat také cyklisté. Zejména se zaměřením na konzumaci alkoholu či jiných návykových látek.

„V minulém týdnu policisté ústeckého poříčního oddělení věnovali pozornost vodním plochám na Chomutovsku a Mostecku, zejména nádržím Nechranice a Matylda. Žádná závažná porušení zákona nezaznamenali, drobné prohřešky na místě předávali zástupci Státní plavební správy,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Akce Bezpečně u vody potrvá do konce září.