Česká republika společně s německou stranou připravuje výstavbu vysokorychlostní vlakové trati, díky které by se lidé z Prahy do Drážďan dostali zhruba za hodinu, „šinkansenem“ z Ústí do Prahy by pak jeli necelou půlhodinu.

Toto téma řešili odborníci na nedávné konferenci, kterou uspořádala ústecká univerzita. Zabývali se nástrahami projektu i názory české a německé veřejnosti.

„Představitelé České geologické služby a Saského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii představili možnosti vedení trasy podkrušnohorského železničního tunelu, jehož výstavba může být z důvodu geologických podmínek poměrně komplikovaná,“ uvedla mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Odborníci z ústecké univerzity také nastínili první výsledky z probíhajícího dotazníkového šetření mezi Čechy a Němci. Ukazují, že cestující z Čech jsou připraveni si za rychlejší cestu klidně i připlatit.

„Zdá se, že nové vysokorychlostní spojení bude atraktivní zejména pro cestující, kteří cestují mezi Ústím a Prahou za prací nebo za studiem. Přeshraniční cesty se týkají spíše příležitostných výletníků, pro které je důležitější cena jízdného než časová úspora. I proto lze z dosavadních výsledků vyčíst větší ochotu českých cestujících zaplatit za rychlejší cestu vlakem vyšší jízdné oproti dotazovaným na saské straně,“ uvedl za univerzitu Vladan Hruška.

Dotazníkové šetření dokončí univerzitní studenti na jaře příštího roku. Vybudování vysokorychlostních tratí na území ČR schválila vláda v květnu loňského roku. Výstavba tunelu včetně samotné dráhy mezi Prahou a Drážďany vyjde asi na 135 miliard korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2030.