Tento kus krásné přírody byl již v roce 1994 vyhlášen přírodním parkem. Ke 20. výročí jeho založení byla v hlavní budově žateckého muzea v rámci VIII. Muzejní noci 16. května zahájena výstava s názvem „Pahorkatina Džbán" s podtitulem „…jste si jisti, že ji znáte?"

Krajinný a přírodní fenomén Džbánsko se nachází na území okresů Louny, Rakovník a Kladno s přibližným plošným vymezením mezi spojnicemi sídel Louny, Kladno a Měcholupy. Tato přírodní jedinečná oblast je nazvána podle svého nejvyššího terénního vrcholu-bodu, plošiny s názvem Džbán s nadmořskou výškou 536 metrů. Přírodní park Džbán má celkovou výměru 41 578 hektarů.

Přírodovědná výstava s řadou témat

„Tématem přírodovědné výstavy je myslivost, archeologie, lidová architektura, řemesla, jako například pletení košíků, hrnčířství, ale také ovocnářství, víra, literatura a umění v oblasti pahorkatiny Džbán a jeho nejbližšího okolí. Ukazujeme zde modely milíře, úvozové cesty, černouhelné sloje, představujeme medailony významných spisovatelů píšících o této lokalitě a k vidění jsou tady i lovecké trofeje a lovecké palné zbraně," přibližuje, co mohou návštěvníci na výstavě vidět, Miroslav Černý z muzea.

Donedávna o tomto zajímavém a cenném území nevyšlo podle Miroslava Černého žádné souborné dílo.

Do chvíle, než se objevil projekt „Pahorkatina Džbán, nová kompletní dokumentace přírodních a kulturně-historických aspektů krajiny". Ten se za výrazné podpory mnohých organizací a zainteresovaných jednotlivců realizuje v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci. O zahájení prezentace celého projektu Deník informoval již v polovině ledna letošního roku.

„Oficiálně jsme tehdy zveřejnili první část našeho projektu Pahorkatina Džbán na webových stránkách žateckého muzea. Šlo o prvních pět dílů seriálu, který souvisí s právě probíhající výstavou a připravovanou knihou. Při slavnostním zahájení výstavy jsme pak zveřejnili dalších pět pokračování novinového seriálu týkajícího se tématu," sdělil Miroslav Černý, jenž je uveden jako řešitel projektu a je také autorem úvodního dílu seriálu.

Na vzniku chystané knihy se můžete podílet i vy

Výstava „Pahorkatina Džbán" potrvá v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci do 27. září. Vyvrcholením projektu bude v dalších letech vydání knihy. Na jejím vzniku se může podílet každý, kdo poskytne pro účely projektu fotografii, obrázek, předmět či vzpomínku vztahující se k Pahorkatině Džbán.

Prvním krokem je vyplnění formuláře na internetových stránkách www.muzeumzatec.cz.