Bez nich byste si nepřepnuli televizní kanál a ani nic nenafotili. Málokdo ale ví, že tužkové baterie mohou dobře sloužit i po své „smrti“. Recyklací z nich lze totiž získat suroviny jako ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Ty lze využít ve stavebnictví při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo hudebních nástrojů.

„V každé české domácnosti se nacházejí desítky použitých baterií, které by měly být recyklovány. Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Na skládkách nebo ve spalovnách se uvolňují škodlivé látky, které mohou znečistit ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody,“ řekla manažerka marketingu Ecobat Eva Gallatová.

V letošním prvním pololetí odevzdali lidé v Ústeckém kraji k recyklaci 34 tun použitých baterií. Podle aktuálních statistik neziskové společnosti Ecobat, která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií, každý obyvatel kraje vytřídil v průměru 41 gramů baterií. Roste množství baterií vybraných v obcích. Zejména tam, kde jsou aktivní obecní úřady a zapojují se do osvěty, zvyšuje se motivace lidí pro třídění. Naopak horší než loni jsou výsledky ve sběru baterií ve firmách a také v obchodech.

„Pokud bychom převedli množství baterií odevzdaných v kraji na množství kovonosných surovin, které se z nich díky recyklaci získají, došli bychom k číslu 27 tun. To je hezké číslo, zvláště když si uvědomíme, že z těchto surovin můžeme vyrobit nové produkty, které nám opět slouží k užitku. Díky tomu šetříme zdroje primárních surovin, tedy nezatěžujeme přírodu další těžbou,“ řekl jednatel společnosti Ecobat Petr Kratochvíl.

Se tříděním mají dobré zkušenosti třeba v horské obci Moldava na Teplicku. „Třídíme všechno a rádi. To platí pro baterie, ale i třeba tonery do tiskáren. Loni jsme získali páté místo v množství vytříděného skla v kraji v přepočtu na jednoho obyvatele,“ pochlubila se místostarostka Moldavy Eva Kardová. Díky třídění tam mají obyvatelé levnější poplatek za svoz komunálního odpadu.