Zastihnout Jaze na veřejnosti je velká vzácnost, Collegium Bohemicum nicméně nabízí možnost setkání s tímto výjimečným umělcem. Uskuteční se v pátek 30. července od 17 hodin v atriu Muzea města Ústí nad Labem.

Po debatě s Jazem bude následovat prohlídka výstavních chodeb s autorovým komentářem. Vstup na akci je bezplatný, nicméně podmínkou je dodržení předepsaných hygienických podmínek. V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční v kavárně muzea.