„Projevy klientů jsou mnohdy tak vulgární, že se nedají v přesném znění publikovat. Klienti takto dávají najevo svůj nesouhlas např. s ukončením dočasné pracovní neschopnosti, se změnou v hodnocení stupně invalidity nebo s rozhodnutím o invalidním důchodu. Výhrůžky a nadávky jsou pro zaměstnance velmi negativní zkušeností. Mnozí se z takového „zážitku" velmi dlouho vzpamatovávají a samozřejmě mají obavu, že se to může opakovat," uvedla Renáta Provazníková z České správy sociálního zabezpečení.

Dodala, že problémů přitom stále přibývá.

Ohroženi jsou všichni zaměstnanci

S útoky se samozřejmě setkávají často lékaři. „Zatíženost posudkových lékařů je velmi vysoká. Na každého nyní připadá 1222 odborných posudků ročně. Nevybíravé útoky klientů ale nesměřují pouze na lékaře. Jejich terčem se stávají všichni zaměstnanci OSSZ. Běžné je vulgární napadání zaměstnanců po telefonu. Klienti na ně doslova řvou vulgarity nejhrubšího zrna také při osobním jednání.

K napadání dochází např. i při prováděných kontrolách režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

„S vyhrožováním fyzickým napadením se zaměstnanci OSSZ mnohdy setkávají v souvislosti s výplatou dávek nemocenského i důchodového pojištění. Ke konfliktům dochází především v případech, kdy na ně ze zákona nemají lidé nárok, nebo když jejich zaměstnavatel neodevzdal OSSZ všechny podklady potřebné pro vyplacení dávky," dodala Provazníková.

Problémoví klienti

Někteří lidí říkají, že „úředníci, kteří se válejí na úřadech za těžké prachy a nic neumějí zařídit" jsou povinni se o ně postarat. Přijdou na úřad bez toho, že by měli prokazatelný nárok na poskytnutí jakékoliv dávky, přesto se jí nevybíravě dožadují.

Ze zkušenosti ředitelů OSSZ dále vyplývá i fakt, že v každém okrese jsou nejméně 2 3 rizikoví klienti, jejichž návštěvy vždy znamenají velké stresové zatížení pro zaměstnance OSSZ.

Incidenty na severu

„Uvádíme popis některých útoků a výhrůžek klientů vůči zaměstnancům OSSZ zaznamenaných na některých pracovištích správ sociálního zabezpečení v Libereckém a Ústeckém kraji," dodala k tématu Provazníková.

OSSZ Ústí n. L.

K nepříjemnému výstupu došlo v prostorách ústeckého klientského centra.

Pojištěnec přišel pod vlivem alkoholu a drog (čekal na hospitalizaci na odvykací kůru) a chtěl okamžitou výplatu dávek.

Vyhrožoval takovým způsobem, že se ostatní klienti báli a krčili se na jedné straně klientského centra a zaměstnanci se krčili za přepážkou.

Situaci naštěstí vyřešilo vedení pobočky OSSZ, problémového klienta nakonec „zvládlo" a vykázalo z budovy.

ČSSZ Ústí n. L. námitkové oddělení

Na námitkovém posudkovém oddělení (LPS) klient prorazil dveře. Byl nespokojený s výsledkem řízení o invalidním důchodu. Posuzovanému byl vysvětlen důvod změny stupně invalidity v souladu s odbornými nálezy a s platnou vyhláškou. Do jednací místnosti náhle vstoupila matka posuzovaného a začala výsledek zpochybňovat. Posuzovaný se začal chovat agresivně, byl hrubý. Všechny dokumenty si naházel do tašky, vyběhl z jednací místnosti, bouchl za sebou dveřmi tak, že je poškodil.

Jiný klient jednání o invalidním důchodu ukončil urážkami posuzující lékařky: „Ty tlustá krávo, sedíš tady na tý svý tlustý p*****, ty pikslo, to mi chceš říct, že nebudu mít ani na léky?" Přitom šermoval lékařce klíčky od auta před obličejem. Přítomná referentka se ho marně snažila uklidnit a usměrnit.

Když klient sám opustil jednací místnosti, okamžitě zaměstnankyně zamkla, v obavě, aby se nevrátil.

OSSZ Louny

Na referát LPS přišla nespokojená klientka. Vystupovala značně agresivně. Na chodbě OSSZ zadržela lékaře odcházejícího z jednání s jiným klientem. Dožadovala se od něj vysvětlení dalšího postupu ve svém případě. Nesouhlasila s rozhodnutím při důchodovém jednání. Lékař jí odpověděl, že podle zákona si může podat námitku. Žena požadovala přesné číslo vyhlášky i to jí lékař poskytl. Klientka mu ale sbírku zákonů vzala a chtěla s ní odejít. Tomu však lékař zabránil.

Žena se rozzuřila, velmi hrubě lékaře opakovaně urazila a v čekárně OSSZ vzteky rozházela informační letáky. Přítomným sdělila: „Koupím si pistoli a postřílím vás," a opustila budovu.

OSSZ Semily

Zatím neevidují fyzické napadení zaměstnanců ani vyhrožování fyzickou likvidací. Zaměstnanci jsou ale vystaveni slovní agresi klientů, nejčastěji v souvislosti s nepřiznáním či odebráním pojistné nebo nepojistné dávky. Přestože zaměstnanci OSSZ klientům vždy vysvětlují, na základě čeho bylo rozhodnutí vydáno, klienti často reagují slovy:

„Buďte zticha, mě absolutně nezajímá co je v zákoně. Když je blbej, mě nezajímá, co vy jste rozhodla a nerozhodla, jestli jste referentka nebo doktorka, jste všichni jedna pakáž, jeden to svádíte na druhýho. Už píšu dopis panu Krásovi, a taky na ministerstvo, a to vám řikám, buďte klidná i vaše jméno se tam objeví. Je potřeba s vámi zatočit…"

OSSZ Jablonec n. N.

Zaměstnanci zažívají verbální napadení, občas spojená s kopnutím do dveří. Ve většině případů se jedná o osoby navštěvující OSSZ několikrát v měsíci, přitom se nedokáží přesně vyjádřit, s jakým problémem se tentokrát bez objednání dostavily. Výpady velmi často směřují ihned u vstupu přímo na vyřizující pracovnice podatelny.

Do oddělení OSVČ se klient přišel zeptat na průběh úhrad svých pohledávek. Byl nepříjemný a nenechal si věc vysvětlit. Nakonec křičel a referentce sprostě nadával. Nebylo možné s ním normálně komunikovat. Potom šel na oddělení vymáhání, kde se situace opakovala.