Ti ve finále udělili 1. až 3. místo ve všech věkových kategoriích, jedno zvláštní ocenění v nejstarší kategorii a dále jedno zvláštní ocenění za prostorový objekt. Dalších osm autorů získalo čestné uznání a jeden Zvláštní cenu vejprtské Galerie JA.RO., v níž se výtvarníci k hodnocení sešli. Zkrátka nepřijdou ani ostatní soutěžící, neboť obdrží diplom za účast a malou pozornost od Skupiny ČEZ.

Vybrat nejlepší nebylo jednoduché

„Nebylo vůbec jednoduché, vybrat opravdu ty nejlepší kresby. Ony totiž všechny byly velice dobré, přičemž jejich realizace plně odpovídaly věku autorů. Na škodu bylo jen to, že někteří od sebe navzájem kopírovali základní myšlenku na jedno dané téma. V těchto případech jsme museli celý soubor kreseb pomyslně vyřadit, neboť všechny byly téměř stejné a hlavně dobré. Prostě nešlo z nich vybrat jedno nejlepší dílo a to ocenit nějakým předním místem. Ostatní by se tak mohli cítit ukřivděni," vrátil se k hodnocení výtvarných prací jeden ze členů poroty, Zdeněk Slába, výtvarník a pedagog ze Střední školy keramické v Karlových Varech.

Jak ještě dodal, na druhou stranu bylo ovšem vidět, že ti, co ve škole vedou děti k výtvarnému cítění, jsou lidé na svých místech. „Záměrně říkám lidé, neboť to mohou být jak pedagogové učící výtvarnou výchovu, tak třeba asistenti pedagoga či vychovatelky ve školních družinách," uzavřel Zdeněk Slába.

Nejvíce autorů bylo z Teplicka

Co se došlých výtvarných děl týče, nejvíce jejich autorů pocházelo z Teplicka, konkrétně z Duchcova, Teplic a Bíliny, což je vzhledem k lokalitě Informačního centra Ledvice logické. Jako první ovšem dorazila díla dětí ze ZŠ a MŠ Chbany na Chomutovsku, následně k nim přibyla nejvzdálenější práce, a to až z Ostravy. Své obrazy poslali i mladí výtvarníci z Ústí nad Labem a třeba až z Hejnic na Liberecku.

Paulinina téměř profesionální práce

Doslova smeknout pak všichni porotci museli před sedmnáctiletou Paulinou Kašíkovou z Ostravy, která si za předlohu vzala fotografii jaderné elektrárny Dukovany. Její dílo je výjimečné v tom, že se jednalo o jedinou téměř profesionální práci. Bohužel neměla žádného následovníka, takže obraz nebylo možné srovnat s jinou došlou prací. Získala ovšem zvláštní ocenění a také jednu speciální cenu navíc.

Dílo ji zajistilo vstup do elektráren

„Protože Paulina věrně vyobrazila naši elektrárnu, rozhodli jsme se ji a její doprovod pozvat k nám do Dukovan. V brzké době proto obdrží poštou certifikát, opravňující ji k návštěvě jaderné elektrárny Dukovany a také vodní elektrárny Dalešice. Kdy se k nám rozhodne vydat, bude záležet už jen na ni a telefonické domluvě s námi," poznamenala k tomu Jana Štefánková, specialista komunikace z jaderné elektrárny Dukovany.

Na vernisáž byli prostřednictvím svých škol pozváni všichni mladí výtvarníci. Do Informačního centra Elektrárny Ledvice tak například dorazila i s maminkou a dědečkem pro svou Zvláštní cenu od Galerie JA.RO Aneta Stárková z Duchcova. Se svým pedagogickým doprovodem přijely i děti ze ZŠ praktická v Bílině.

„Jeli jsme se školou na výlet právě sem, do informačního centra. Tady jsme se dozvěděli o výtvarné soutěži a pak jsme v hodinách výtvarné výchovy malovali. Máme chatu na Novém Městě v Krušných horách a přímo z jejích oken vidím na tři větrné elektrárny, tak jsem je namalovala," řekla Anetka, která zvláštní cenu galerie získala právě za nevšední pohled na vrtule, z nichž jednu vyobrazila ve tvaru kříže.

Pustili se i do důlního rypadla

Podobné to bylo i v případě ZŠ praktické v Bílině. „Když přecházíme s dětmi z jedné školní budovy do druhé, vidíme mezi nimi kouřící elektrárnu. Samozřejmě se vyptávaly, co to je a k čemu to slouží. Tak jsme se s nimi vypravili na prohlídku informačního centra, z níž jsme si přinesli letáček s podmínkami soutěže. Byli jsme se podívat i v Dolech Bílina, takže naše děti měly dostatek inspiraci. Někteří se pustili do klasické malby, další do výroby prostorového objektu důlního rypadla," poznamenala za všechny děti Hana Bendová, učitelka na 1. stupni ZŠ praktická v Bílině.

Vzdělávací balíček do škol

Všichni si na místě převzali svá ocenění. Zkrátka ovšem nepřijdou ani ostatní soutěžící, každý obdrží drobné dárky od Skupiny ČEZ a hlavně diplom za účast ve výtvarné soutěží 20 let v sousedství Skupiny ČEZ. Každá škola navíc dostane vzdělávací balíček ve formě různých „energetických" publikací, které lze použít jako inspirativní pomůcky na hodinách fyziky. Zástupci Skupiny ČEZ jim vše osobně přivezou v průběhu listopadu přímo do škol. Ti, kteří posílali svá díla sami za sebe a nejsou z Ústeckého kraje, obdrží diplomy a vše ostatní poštou.

„20 let v sousedství Skupiny ČEZ" vítězové výtvarné soutěže , i další ocenění:

1. kategorie do 7 let: Matěj Sochor (Chbany), Patricie Senderová Sára Berkyová (Duchcov) a Anna Tichá Pavla Zauperová (Duchcov)

2. kategorie od 8 do 14 let: Annemarie Appeltová (Teplice), Radek Kohout (Bílina) a Manuela Rafaelová (Bílina)

3. kategorie od 15 do 20 let: Nikola Dalážová (Ústí nad Labem), Milan Lavička (Teplice) a Roman Kuričaj (Teplice)

Zvláštní ocenění za prostorový objekt rypadla Severočeských dolů: Kolektiv autorů ze ZŠ Praktická Bílina

Zvláštní ocenění za profesionální pojetí: Paulina Kašíková (Ostrava)

Čestné uznání: Štěpán Ošlejšek (Chomutov), Tina Lohbergerová (Chomutov), Michaela Cerovská (Chbany), Michelle Tomanová (Duchcov), Felicia Gunárová (Teplice), Karolina Vitásková (Chbany), Julias Fabian (Bílina), Kateřina Rodová (Ústí nad Labem)

Cena Galerie JA.RO.: Aneta Stárková (Duchcov)